کتاب رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت روان

بررسی رضایت زناشویی در بین زنان متاهل

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 1.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 110

خلاصه کتاب رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت روان

معرفی کتاب رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت روان 

بررسی رضایت زناشویی در بین زنان متاهل

تألیف زینب مولایی

این کتاب باهدف بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت روان، سبک دلبستگی
و رضایت زناشویی در بین زنان متأهل
انجام گرفته است جامعه آماری کلیه زنان متاهل بود که
از میان آنان با استفاده از جدول مورگان 368 نفر به روش نمونه ­گیری خوشه­ ای انتخاب
گردید. 

با آزمون های مختلف مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتند؛ که نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین سبک زندگی اسلامی با سلامت
روان و سبک دلبستگی ایمن و رضایت زناشویی رابطه وجود داشته 
و سبک زندگی اسلامی توان پیش بینی سلامت روان، سبک
دلبستگی و رضایت زناشویی را در زنان متأهل دارد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت روان

مشخصات کتاب رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت روان

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 110

کنگره : ‫‭HQ743

دیویی : ‏‫‭306/810955

کتابشناسی ملی : 5979845

شابک : ‏‫‭978-622-6538-75-6

سال نشر : 1398

نظرات درباره رابطه سبک زندگی اسلامی با سلامت روان