کتاب کاربردهای روش میکرواستخراج فاز جامد با نانو ذرات مغناطیسی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی کاربردهای روش میکرواستخراج فاز جامد با نانو ذرات مغناطیسی

حجم دانلود: 1.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 112

کاربردهای روش میکرواستخراج فاز جامد با نانو ذرات مغناطیسی

کتاب حاضر اثری از دکتر فیروزه حسینی می باشد که توسط انتشارات آرسس منتشر شده است.

واژه آنتی بیوتیک از آنتی بیوسیز گرفته شده است. آنتی به معنای ضد و بیوسیز به معنای زیست است.

از هر شش نسخه ای که پزشکان بریتانیا تجویز می کنند یکی حاوی آنتی بیوتیک است. آنتی بیوتیک دارویی هست که باکتری ها را می کشد یا سرعت رشد آن ها را کاهش می دهد.

آنتی بیوتیک ها مواد ضدمیکروبی هستند که از میکرو ارگانیسم های دیگری بدست آمده اند. تقریباً تمامی آنتی بیوتیک های شناخته شده را از کشت قارچ ها و باکتری ها بدست می آورند. از بین باکتری ها بیشتر استرپتومیسس ها و باسیلوس ها و از میان قارچ ها، پنی سلیوم ها و آسپرژیلوس ها بیشتر مولد آنتی بیوتیک اند.

انواع مختلف آنتی بیوتیک ها از لحاظ خصوصیات شیمیایی، فیزیکی، داروشناسی، طیف ضد میکروبی و مکانیسم عمل با هم متفاوت هستند.

در بخشی از این کتاب می خوانیم

روش های الکتروشیمیایی بیشتر برای نشاندن یک پوشش هادی بر روی ماده نگه دارنده استفاده می شود. از مهم ترین روش های الکتروشیمیایی برای ساخت فیبرها، پتانسیومتری و ولتامتری چرخه ای هستند. در ولتامتری چرخه ای پتانسیل بین الکترود کار و مرجع به شکل تدریجی و مثلثی تغییر پیدا کرده و جریان بین الکترودهای کار و کمکی اندازه گیری و رسم می شود.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب کاربردهای روش میکرواستخراج فاز جامد با نانو ذرات مغناطیسی

مشخصات کتاب کاربردهای روش میکرواستخراج فاز جامد با نانو ذرات مغناطیسی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 112

کنگره : ‏‫‬‭RS403‬‬‮‮‏‫‬‮‭‏‫‬‭‏‫‭/ح5ک2 1396‬‬

دیویی : ‏‫‬‭‬‭‬‭615/19‬

کتابشناسی ملی : 4987797

شابک : ‏‫‭978-600-8497-38-7

سال نشر : 1396

نظرات درباره کتاب کاربردهای روش میکرواستخراج فاز جامد با نانو ذرات مغناطیسی