کتاب گیاهان و فلزات سنگین

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی گیاهان و فلزات سنگین

حجم دانلود: 2.2 مگا بایت
صفحات کتاب : 124

معرفی کتاب گیاهان و فلزات سنگین

کتاب حاضر که با هدف تأمین بخشی از نیاز جامعه علمی کشور به منابع تخصصی در خصوص نحوه تأثیر خاک های آلوده به فلزات سنگین بر گیاهان و نیز بررسی مکانیسم های تحمل و انباشت گیاهان نسبت به فلزات سنگین، نوشته شده است، به بحث درباره مسایل مختلف گیاهان و فلزات سنگین می پردازد. محتوای کتاب با سمّیّت فلزات سنگین در گیاهان شروع شده و با پاسخ گیاهان به فلزات سنگین و نیز نحوه برهم کنش ها در گیاهان بیش اندوز ادامه یافته و در انتها، با بحث در مورد گیاه پالایی به اتمام می رسد.

در بخشی از این کتاب می خوانیم

" در گیاهان نیز مانند همه ارگانیسم های دیگر، مکانیسم های مختلفی تکامل یافته تا بتوانند غلظت های فیزیولوژیکی یون های فلزات ضروری را حفظ کنند و در معرض قرارگیری به فلزات سنگین غیرضروری را به حداقل برسانند. برخی مکانیسم ها در همه جا وجود دارند زیرا برای هموستاز عمومی فلزها نیز لازم بوده و با سم زدایی، صدمه ناشی از غلظت بالای فلزات سنگین را در گیاهان به حداقل می رسانند و در نتیجه نسبت به تنش فلزات سنگین، تحمل ایجاد می کنند."

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب گیاهان و فلزات سنگین

مشخصات کتاب گیاهان و فلزات سنگین

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 124

کنگره : 1394 9گ4ش/753 QK

دیویی : 9543/571‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

کتابشناسی ملی : 3915350‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

شابک : 978-600-94779-8-2

سال نشر : 1394

نظرات درباره کتاب گیاهان و فلزات سنگین