کتاب بررسی قراردادهای اینترنتی در حمل و نقل اجناس

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی بررسی قراردادهای اینترنتی در حمل و نقل اجناس

حجم دانلود: 565.7 کیلو بایت
صفحات کتاب : 143

معرفی کتاب بررسی قراردادهای اینترنتی در حمل و نقل اجناس

کتاب بررسی قراردادهای اینترنتی در حمل و نقل اجناس نوشته ی محسن احمدی براتی، به تحلیل تجارت سنتی و الکترونیک، حقوق تجارت، قراردادهای الکترونیکی، تعریف متصدی حمل و نقل، حمل و نقل سراسری، اثر قرارداد الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا و ... می پردازد.

بدون شک امروزه تغییر و تحول دائمی با سرعتی غیر قابل پیش بینی، به واقعیت انکارناپذیر و اساسی حیات اجتماعی بدل شده است. آنچه که باعث ایجاد چنین تغییر و تحولات ژرف و شگرفی شده و این برهه از تاریخ را دارای برجستگی و اهمیت فوق العاده ای کرده، دستاوردهای تکنولوژیک جدید و اخیر بشری است.

انقلاب ارتباطی - اطلاعاتی قرن بیست و یک باید بسیار بالاتر از صرف الکترونیکی کردن رابطه انسان ها دانسته شود. تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، با به وجود آوردن امکان پیدایی «جامعه شبکه ای» که افراد و جوامع را در قالب های تازه، ماهیت جدید داده، نه تنها قانون های حاکم بر ارتباط و مشارکت میان انسان ها، بلکه نگرش جامعه و افراد را نسبت به خود، دیگران و جهان تغییر می دهد. بنابراین با وجود اینترنت و تبدیل اطلاعات در فضای مجازی و به وجود آمدن خدمات الکترونیکی، قرارداد های الکترونیک پدید آمد و باعث ایجاد مشارکت افراد در فضایی جدید شد.

توسعه به کارگیری وسایل نوین فناوری اطلاعات در بستن قرارداد و شک داشتن در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی، باعث شده تا قانون گذاران کشورهای مختلف و سازمان های منطقه ای و بین المللی، در جهت تنظیم و قانونمند کردن روابط کاربران اینترنت فعال شده و قوانین و مقررات متنوعی را در این زمینه ایجاد کنند. استفاده زیاد از ابزار الکترونیکی در معاملات و متعدد بودن روش های انعقاد قرارداد از این راه، ضرورت بررسی نحوه انعقاد و شرایط اساسی شکل گیری این نوع از قراردادها را روشن می کند.

گزیده کتاب بررسی قراردادهای اینترنتی در حمل و نقل اجناس

علم حقوق با تعریف مفاهیمی چون «ارسال» و «وصول» یا «عقد» یک رخداد حقوقی را تعریف می کند که مانند هر رخداد دیگر دو بعد زمانی و مکانی دارد. به حکم منطق، رخداد مورد نظر در زمان و مکانی به وقوع می پیوندد که عنصر یا عناصر آن مفهوم، مطابق تعریفی که قانون از آن به عمل آورده است، محقق یا جمع شوند. مثلاً اگر ارسال عبارت از «خروج پیام از کنترل ارسال کنده» باشد. ارسال در زمان و مکانی رخ می دهد که پیام از کنترل ارسال کننده خارج می شود. یعنی همان زمان و مکانی رخ می دهد که پیام از کنترل ارسال کننده خارج می شود.

یعنی همان زمان و مکانی که ارسال کننده سیستم خود را مورد استفاده قرارداده است و اگر ارسال «ورود پیام به سیستم خارج از کنترل ارسال کننده» باشد، زمان و مکان ارسال پیام تابعی از زمان و مکان ورود پیام به سیستم مقصد یا اولین سیستم میانی خواهد بود که به احتمال قوی زمان و به ویژه مکانی غیر از زمان و مکانی است که ارسال کننده از سیستم خود استفاده نموده است. وقتی قوانین به تعریف یک پدیده اکتفا می کنند، زمان و مکان وقوع پدیده مذکور به طور طبیعی از عناصر آن تعریف تبعیت می کنند اگر نتیجه حاصل با مطلوب قانون گذار منطبق نباشد مثلاً قانون گذار نخواهد که زمان یا مکان ارسال «زمان یا مکان ورود پیام به سیستم مخاطب یا سیستم واسط باشد.»

دو راه پیش رو دارد: یا باید در تعاریف خود تجدید نظر کرده و بگذارد که پدیده مورد نظر تبعیت طبیعی از عنصر زمان و مکان داشته باشند، مثلاً تعریف ارسال را به «خروج پیام از سیستم ارسال کننده» تغییر بدهد و یا صراحتاً رابطه میان عنصر زمان یا مکان را با پدیده تعریف شده قطع کند. همان طور که برخی از قوانین تجارت الکترونیکی در قضیه مکان ارسال و دریافت پیام های الکترونیکی چنین کرده اند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب بررسی قراردادهای اینترنتی در حمل و نقل اجناس

مشخصات کتاب بررسی قراردادهای اینترنتی در حمل و نقل اجناس

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 143

کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭KMH869

دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭346/55020285‬‬

کتابشناسی ملی : 5906251

شابک : 978-622-229-084-9

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب بررسی قراردادهای اینترنتی در حمل و نقل اجناس