کتاب تطبیق غش با حقوق موضوعه ایران

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 452.6 کیلو بایت
صفحات کتاب : 108

خلاصه کتاب تطبیق غش با حقوق موضوعه ایران

 معرفی کتاب تطبیق غش با حقوق موضوعه ایران

این کتاب به بررسی نقش قانون در برخورد با رفتارهایی خارج از ضوابط شرعی در معاملات می پردازد.

گاهی در معاملات بین مردم، برخی از رفتارها با ضوابط و احکام شرعی و اصول حقوقی دارای منافات هستند که فریب کاری و پنهان کاری از جمله ی آن ها محسوب می شود که منجر به ضرر و زیان یکی از طرفین می گردد. از این رو فقها و حقوق دانان برای برگرداندن حقوق زیان دیده ضوابط و احکامی را تحت عنوان «غش» تعریف کرده اند.

رخنه ی هر نوع خیانت و تقلب در امر معاملات، ستون های اطمینان و اعتماد عمومی را که بزرگ ترین پشتوانه ی اقتصادی هر کشوری محسوب می شود، متزلزل و ویران می کند و ضایعات غیر قابل جبرانی برای جامعه به وجود می آورد. به همین دلیل اسلام با هر تقلب و خیانتی مخالف است.

 یکی از فعالیت های اقتصادی که در شرع مقدس ممنوع شده و به وسیله ی آن آزادی های اقتصادی کنترل و محدود می گردند، این است که انسان از راه فریب و نیرنگ، خیانت و غش در معامله، مال و ثروت کسب کند.

در حکم تکلیفی غش یعنی در حرمت آن، میان فقها اختلافی وجود ندارد ولی در حکم وضعی آن دیدگاه های مختلفی دیده می شود که آگاهی داشتن نسبت به آن ها برای جامعه ی اسلامی و مراکز قانون گذاری مفید خواهد بود.

 از آنجایی که بحث مربوط به غش از مسائل مبتلا به و چالشی در بین محاکم و حقوق دانان کشور و حتی عرف جامعه است لذا در کتاب حاضر به تطبیق غش با حقوق موضوعه ایران پرداخته می شود.در این راستا مباحث اصلی این پژوهش در سه فصل تقسیم گردیده است؛ در فصل اول کلیات و تعاریف مورد مطالعه قرار گرفته و در فصل دوم مبانی و آثار فقهی غش در معاملات بررسی شده و در فصل سوم غش و احکام آن در حقوق موضوعه ایران تبیین و در نهایت به نتیجه گیری از موضوع پرداخته شده است.

در بخشی از کتاب تطبیق غش با حقوق موضوعه ایران می خوانیم

هر چند که عده ای از فقها تدلیس را به عنوان خیار مستقلی ذکر نکرده اند و مسائل مربوط به آن را در خیار عیب یا مبحث شروط ضمن عقد بررسی کرده اند ولی به طور کلی می توان گفت که مهم ترین بخش تدلیس که درفقه به طور گسترده بدان اشاره شده است همین مبحث خیارات می باشد (انصاری، 1366 ه. ش، ص214). 

مفهوم تدلیس در بحث خیارات عبارت از آن است: که گویی فریب  دهنده فضای معامله را تاریک و مبهم می سازد تا آنچه غیر واقعی است، واقعی به نظر آید (شهید ثانی، 1410 ه ق، ص500). هنگامی که تدلیس کننده مال معیوب یا ناقص را برای فریب خورده می آورد به صورت مبهم آن را عرضه می کند تا عیب آن پنهان بماند و طرف را بفریبد (شهید ثانی، 1413 ه ق، ص422).به نظر برخی تدلیس در صورتی واقع می گردد که صفتی را که در مال وجود ندارد و در عقد شرط کننده یا مبتنی بر آن عقد را منعقد کنند و اگر این گونه نباشد خیار تدلیس ثابت و ایجاد نمی گردد.

 بنابراین تدلیس به اظهار کردن صفت کمالی که وجود ندارد، یا پنهان کردن صفت موجب نقص بر می گردد (نجفی، 1404 ه. ق، ص317). و حق فسخ نیز ناشی از فقدان مقتضای شرط یا فقدان مقتضای ظاهر عمل آن ها یعنی واقع ساختن عقد بر اساس صفت مورد نظر می باشد (شهید ثانی، همان). نکته مهم این است که خیار تدلیس از جمله خیارات مختصه بیع نمی باشد و درسایر معاملات و باب ها نیز جاری است و چه در باب نکاح و چه در دیگر معاملات منوط به تحقق عنصر ضرر نمی باشد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 108

کنگره : BP198/6‭‬ ‭/ت6‏‫‬‮‭‏‫‬‭ذ2 1397

دیویی : 297/379

کتابشناسی ملی : 5501147

شابک : 978-622-6055-92-5

سال نشر : 1397

نظرات