کتاب ثبات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی

نقش نهادهای مالی و پولی بین المللی در توسعه سرمایه گذاری خارجی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی ثبات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی

حجم دانلود: 500.6 کیلو بایت
صفحات کتاب : 142معرفی کتاب ثبات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی

نقش نهادهای مالی و پولی بین المللی در توسعه سرمایه گذاری خارجی

 توسعه سیاسی و امنیت ملی دو متغیر کلیدی

این اثر علمی را در بر می گیرند در متغیر مستقل توسعه سیاسی بعنوان یک اصل مهم در جامعه شناختی سیاسی دول تلقی گردیده بطوری که کم و کیف آن تعیین کننده نوع حکومت و ساختار تصمیم گیری در آن و چگونگی تعامل مردم با حکومت و بالعکس محسوب می شود و اساس دموکراسی های

معاصر را در بر می گیرد.

 گرچه ابعاد توسعه سیاسی متعدد و متنوع می باشد و گستردگی آن مانع از توجه به تمام ابعاد آن در یک پژوهش خاص می گردد به همین سبب در این اثر علمی نیز شاخصه هایی چون مشارکت و رقابت سیاسی، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرار می گیرد و از سوی دیگر امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته از موضوعات کلان روابط بین المللی به شعار می رود به طوری که حیات یا اضمحلال حکومت ها تا حد بسیار زیادی در قالب تهدید یا تأمین امنیت ملی مورد بررسی قرار می گیرد

اگر چه این مفهوم از ابهام و پیچیدگی خاص برخوردار می باشد و نظام های سیاسی مختلف بر اساس نگرش کلان خود ابعاد متفاوت، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی و یا سیاسی را تهدید یا تضمین کننده امنیت ملی می دانند و مقتضیات زمان و تحولات در عرصه سیاست بین الملل نقش اساسی در تغییر این نگرش ها داشته است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب ثبات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی

مشخصات کتاب ثبات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 142

کنگره : DSR1716

دیویی : 955/0844

کتابشناسی ملی : 6095299

شابک : 978-622-229106-8

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب ثبات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی