کتاب کشش و تقاضا

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی کشش و تقاضا

حجم دانلود: 6.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 90

معرفی کتاب کشش و تقاضا

اثر مهدی محمدی، با یک روش علمی و تحلیل مناسب از اطلاعات گذشته، وضعیت مصرف فعلی گوشت قرمز و سفید را تحلیل می کند.

با توجه به اینکه مصرف گوشت در ایران نسبت به مقیاس های جهانی از سطح نازلی برخوردار است، باید دید چگونه با بررسی ساختار فعلی، مدل تقاضای گوشت و تحلیل روابط اقتصادی، ضرایب و متغیرها می توان راه حل مناسبی جهت فائق آمدن بر این مشکل، به سیاست گذاران و برنامه ریزان پیشنهاد نمود.

اهمیت گوشت به عنوان یک منبع ضروری در تغذیه انسان، سلامت جامعه بدیهی است وجود تقاضای اضافی و عرضه ناکافی آن در ایران و شکاف فاحش بین عرضه و تقاضا با توجه به نرخ رشد جمعیت، تحولات درآمدی، تغییرات الگوی مصرفی جامعه از مشکلات اساسی هستند.

آماده نبودن زمینه های مناسب تولید به دلیل تخریب مراتع، عدم برنامه ریزی دقیق جهت توسعه دام پروری های صنعتی برای تولید گوشت قرمز، عدم استفاده از ظرفیت های موجود مرغداری ها و بهره برداری ناکافی از آب های کشور جهت استحصال و صیدماهی یا سایر آبزیان همه مسائلی هستند که ضرورت مطالعه و تحقیق اساسی را جهت بررسی و تبیین رفتار مصرف کنندگان و حل مشکلات و معضلات مبتلا به این زمینه را بیش از پیش روشن می سازد.

با توجه به رشد روز افزون جمعیت و افزایش تقاضا برای فرآورده های غذایی، تخمین توابع تقاضا و بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای این فرآورده ها، اهمیت ویژه ای دارد. در چنین شرایطی که محدودیت ارزی وجود ندارد، باید تلاش مضاعفی به منظور پر نمودن شکاف بین عرضه و تقاضای فرآورده های غذایی مورد نیاز جامعه داشته باشیم.

در بخشی از کتاب کشش و تقاضا می خوانیم

مواد پروتئینی به عنوان رکن اصلی یک رژیم غذایی کامل و سالم نقش اساسی را ایفا می نمایند. براساس ترکیبات مواد غذایی عموماً پروتئین مورد نیاز بدن انسان از منابع حیوانی و نباتی به دست می آید.

مصرف گوشت به دلیل ارزش کیفی به عنوان یک ماده غذایی اصلی دارای اهمیت زیادی است. پژوهشگر در این فصل با بررسی تحقیقات انجام شده در ارتباط با تقاضای گوشت و مواد خوراکی در ادامه به مبانی نظری و ادبیات مرتبط با موضوع پرداخته و مباحثی همچون قوانین تقاضا و کشش های درآمدی و قیمتی و جانشینی تقاضا را تشریح می نماید.

این تحقیق، به منظور بهره وری بیشتر از مطالعات صورت گرفته توسط دیگران انجام شده و در زمینه مدل تقاضای گوشت، تبیین متغیرهای مؤثر در تابع تقاضا، معرفی مدل مناسب و تخمین پارامترهای مورد نظر معادله تقاضای گوشت برای استان، مطالعات دیگران بررسی شده است.

نکته قابل توجه آن است که بسیاری از پژوهش های به عمل آمده، در این خصوص، صرفاً به موضوع تقاضای گوشت، تخمین پارامترهای تابع تقاضا، محاسبه کشش های قیمتی و در آمدی آن پرداخته است و بعضاً مشاهده گردیده که صرفاً در مورد یک نوع گوشت (قرمز، مرغ و ماهی) به پژوهش در زمینه تخمین مدل و برآورد کشش پرداخته اند، لذا این تحقیق بر آن است که به تخمین تابع تقاضای گوشت قرمز بپردازد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب کشش و تقاضا

مشخصات کتاب کشش و تقاضا

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 90

کنگره : ‏‫‭TS1975‏‫‬‭‬‏‫‭/م3ک5 1396‬

دیویی : ‏‫‭‬‭664/907‬‬

کتابشناسی ملی : 4745350

شابک : 978-600-8796-56-5

سال نشر : 1396

نظرات درباره کتاب کشش و تقاضا