کتاب معاملات با حق استرداد

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 400.0 کیلو بایت
صفحات کتاب : 120

خلاصه کتاب معاملات با حق استرداد

 معاملات با حق استرداد

نوشته ی ناهید السادات فاطمی قمشه به بررسی شرایط فسخ قرارداد میان طرفین معامله پرداخته و شما را با قوانین این مهم آشنا می سازد.

معامله ای که در آن هر یک از طرفین با استفاده از شرایط و شروط خاصی می توانند از حق استرداد خود در آن معامله استفاده نمایند، معامله با حق استرداد گفته می شود. در عقد قرارداد طرفین معامله می توانند ذکر نمایند که هر زمان، هر کدام از طرفین در مدت معینی تمام سود را به مشتری پرداخت نکند، امتیاز فسخ معامله را نسبت به تمام قرارداد داشته باشند.

در بخشی از کتاب معاملات با حق استرداد می خوانیم

در ماده 33 ق. ث. پیرامون معامله با حق استرداد آمده است: "نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده، حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است... " تبصره 1 ماده 33 ق. ث. نیز چنین مقرر می دارد:

"کلیۀ معاملات با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اینکه بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحو آن مداخله داده باشند". ماده 34 ق. ث. مقرر می دارد: "در مورد معاملات مذکور در ماده 33 و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست کند."

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 120

کنگره : KMH858

دیویی : ‏‫‬‭346/5502‬‬‬‬

کتابشناسی ملی : 5926026‬‬‬

شابک : 978-622-229-094-8 ‬

سال نشر : 1398

نظرات