کتاب واکاوی اقرار در نظام کیفری ایران

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 690.5 کیلو بایت
صفحات کتاب : 168

خلاصه کتاب واکاوی اقرار در نظام کیفری ایران

معرفی کتاب واکاوی اقرار در نظام کیفری ایران

بی گمان اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی امور مدنی به حدی است که علمــای حقـوق آن را ملکـه دلایل می نامند.

اهمیت وجوددلیل برای احراز ارتکاب جـرم بـرای محکومیت تا آنجاست که حضـرت علـی (ع) می فرمایـند: « اگر هزاران گناه کار بی کیفر بمانند بهتر است از آن که یک نفر بی گناه برخلاف حق به کیفر برسد ».

 در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم بحث شده است. در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده است که نشان دهنده گرایش و توجه قانون گذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری می باشد.

همین امر و عدم ذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحث های مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف موردبحث و بررسی قرارگیرد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 168

کنگره : KMH1775

دیویی : 347/55‬‏‫‬‮‭‏‫‬‮‭

کتابشناسی ملی : 5774358

شابک : 978-622-229-077-1‬‬

سال نشر : 1398

نظرات