کتاب ارتداد

از منظر علمای شیعه و اهل سنت

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 721.7 کیلو بایت
صفحات کتاب : 232

خلاصه کتاب ارتداد

معرفی کتاب ارتداد

 از منظر علمای شیعه و اهل سنت

ارتداد مصدر باب افتعال از ریشه «ردد» است که به معنای بازگشت و بازگرداندن می باشد. گفته می شود: «رددت الودیعة إلیه» ؛ یعنی امانت را به صاحب آن برگرداندم.

 ابن منظور می نویسد: «الرد، صرف الشیء و رجعه و منه الارتداد والردة اسم من الارتداد»؛ رد به معنای برگرداندن و بازگشت یک چیز است، و ارتداد هم از همین باب گرفته شده که به معنای باز گشت است و اسم مصدرآن هم رده است. 

 فخرالین طریحی آورده است: « ارتد أی رجع » ارتد ؛ یعنی رجوع کرد، و مرتد به کسی گویند که از اسلام به کفر برگردد . راغب اصفهانی هم در تعریف ارتداد می گوید: « ارتداد و رده به معنای بازگشت در راهی است که شخص از آن آمده است. با این تفاوت که رده در بازگشت به کفر به کار می رود ؛ ولی ارتداد عام است و در بازگشت به کفر و غیر آن استعمال می شود».

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 232

کنگره : BP196/5‏‫‭/س4‮الف‬4 1397

دیویی : 297/377

کتابشناسی ملی : 5458684

شابک : 978-622-99928-0-7

سال نشر : 1397

نظرات