کتاب روشنفکری دینی

عملکرد، ویژگی ها و ارتباط آن با توسعه

3 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 2.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 178

خلاصه کتاب روشنفکری دینی

معرفی کتاب روشنفکری دینی

عملکرد، ویژگی ها و ارتباط آن با توسعه

میدان اندیشه ورزی و تأمل روشنفکرانه یک ضرورت اجتماعی و فرهنگی است و اصلاح گری روشنفکرانه در قلمرو فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، گام نهادن در مسیر اعتلای جامعه است. به نظر می رسد اگر روشن فکری را با شاخص هایی نظیر نقادی منصفانه، حریت، فکری، خلاقیت و پویایی و معطوف بودن به نیازهای جامعه و نوپردازی و گشودن افق های تازه تعریف نماییم، روشنفکری در حوزه فکری سیاسی اسلامی نه تنها ممکن است بلکه یک ضرورت است. 

نکته ای که درباره مسئله روشن فکری قابل تأمل است این است که این مقوله متناسب با اقتضائات فرهنگی و سیاسی و اجتماعی جوامع خاص و برای گشودن گره فرو بسته آن جوامع متناسب با ارزش ها و باورهای پذیرفته شده آنان بوجود آمده است، در نتیجه برای روشنفکر مسلمان این مجال فراهم است که در چارچوب های اقتضائات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه خود و با تکیه بر عناصر ارزشی و اصول ناب اسلام به نوآوری بپردازد و نوآوری و حریت فکری و خلاقیت و زمان شناسی خود را در قالب غنا بخشی فکر اسلامی بروز و ظهور دهد.

مشخص شدن این ارتباطی که بین روشنفکری و دین وجود دارد این سوال پیش می آید که آیا تامل روشنفکرانه در جامعه دینی ضرورت دارد یا نه؟ مسلم است که جواب مثبت است.
ضرورت روشنفکری دینی در این تحقیق به معنای این است که روشنفکران برای مصون ماندن از آسیب های روشنفکری باید به دین و آموزه های دینی توجه داشته باشند؛ زیرا دین هم دارای ثبات است و هم می تواند حرکت های روشنکفری را دستگیری نماید و از آسیب های آن بکاهد. 

بنابراین آنچه در این نوشتار از روشنفکری دینی مد نظر ماست، سخنان مقام معظم رهبری و امام خمینی و شهید مطهری است. هدف از طرح چنین موضوعی بازشناسی روشنفکری سالم از روشنفکری مقلدانه و بیمار یا به عبارت دیگر بازشناسی روشنفکری دین و مذهبی و الهی از روشنفکری غیر دینی و شناخت عملکرد و ویژگیهای روشنفکری دینی می باشد.

به هر حال روشنفکری به دلیل نقش عوامل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در تأسیس و روند رشد آن و نقش آن در توسعه از تعاریف متعددی برخوردار شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 178

کنگره : ‭HM728‬

دیویی : ‭305/5520955‬

کتابشناسی ملی : 6104040

شابک : 978-622-653110-8

سال نشر : 1398

نظرات