کتاب سیر و سلوک قرآنی

همراه با علامه طباطبایی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی سیر و سلوک قرآنی

حجم دانلود: 664.5 کیلو بایت
صفحات کتاب : 267

معرفی کتاب سیر و سلوک قرآنی

در عصر کنونی، اندیشمندان بسیاری در حوزه مباحث عرفانی، به بیان و شرح مباحث عرفانی و سیر و سلوک پرداخته اند و در میان آنان، حضرت علامه طباطبایی (ره)دارای شخصیتی ممتاز و جامعیتی ستودنی در دانش عرفان است و مباحث عرفانی در آثار ایشان، فراوان جلوه نمایی می کند. کتاب سیر و سلوک قرآنی یکی از آثار ایشان است. بر این اساس، پژوهش پیش روی درصدد آن است که با محور قرار دادن آموزه های قرآنی و تکیه بر رهنمودها و دیدگاه های ممتاز این عالم ربّانی، به تبیین مراتب و مقامات و منازل و مراحل سیر و سلوک بپردازد.

 محققان و اندیشمندان بسیاری از مذاهب اسلامی و غیر آن، مراتب و مراحلی را برای سیر و سلوک برشمرده اند که صحت یا عدم صحت آن تنها با عرضه به قرآن دست یافتنی است. از آنجا که علامه طباطبایی (ره) قرآن پژوهی ژرف نگر و عارفی واصل است، می توان با رهنمودهای ایشان، به مراتبی دست یافت که از هرگونه التقاط و تناقض خالی باشد.

امتیاز کتاب سیر و سلوک قرآنی، متکی بودن آن بر دیدگاه های دقیق علامه طباطبایی(ره) است که باعث دستیابی به فهم قرآنی مراتب سیر و سلوک و درک بهتر دیدگاه های علامه طباطبایی (ره) در این باره است. از دیگر سو، آسان سازی طرحی برای سیر و سلوک سالکان، پس از شناخت بایدها و نبایدهای آن و ارائه الگوی عملی صحیح برای طالبان سلوک الی الله و تمایز عرفان واقعی از عرفان های نوظهور است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب سیر و سلوک قرآنی

مشخصات کتاب سیر و سلوک قرآنی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 267

کنگره : BP286‏‫‬‭/ج9س9 1397

دیویی : 297/83

کتابشناسی ملی : 5543655

شابک : 978-622-99928-9-0

سال نشر : 1397

نظرات درباره کتاب سیر و سلوک قرآنی