کتاب راهپیمایی اشک ها

3 از 1 نظر

کتاب چاپی راهپیمایی اشک ها

صفحات کتاب : 111

معرفی مجموعه کتاب سرگذشت استعمار

مهدی میرکیایی در مجموعه 15 جلدی سرگذشت استعمار به بیان تاریخ مستند استعمار می پردازد. روان بودن روایت یکی از نقاط قوت مجموعه است. میرکیایی تلاش کرده با زبان ساده مخاطب را با فرایند تاریخی ۳۰۰ ساله استعمار آشنا سازد و سعی کرده با مفاهیم داستان چالش ایجاد کند. این مجموعه اثری مطلوب برای نوجوانان و حتی بزرگسالان است.

گزیده کتاب راهپیمایی اشک ها

 کریستف کلمب در سفر دومش به امریکا، در سال 1495 میلادی، دوباره به آراواک های مهربان رسید و به شکار برده پرداخت. هزار و پانصد سرخپوست آراواک، مرد و زن و کودک، اسیر و در قفس های بزرگی زندانی شدند.

سپس پانصد نفر از آن ها انتخاب و به کشتی منتقل شدند. از این پانصد نفر، دویست نفر در سفر دریایی جان خود را از دست دادند. بقیّه سالم به اسپانیا رسیدند و در قفس های بزرگی به فروش گذاشته شدند.


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب راهپیمایی اشک ها

مشخصات کتاب راهپیمایی اشک ها

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : سرگذشت استعمار

صفحات کتاب : 111

کنگره : ‏‫‬‮‭D23‏‫‭

دیویی : ‏‫‭[ج] 909‬

کتابشناسی ملی : 5657381

شابک : 978-600-03-2757-6

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب راهپیمایی اشک ها