کتاب ملکه تهی دست

3 از 1 نظر

کتاب چاپی ملکه تهی دست

صفحات کتاب : 176

معرفی مجموعه کتاب سرگذشت استعمار

مهدی میرکیایی در مجموعه 15 جلدی سرگذشت استعمار به بیان تاریخ مستند استعمار می پردازد. روان بودن روایت یکی از نقاط قوت مجموعه است. میرکیایی تلاش کرده با زبان ساده مخاطب را با فرایند تاریخی ۳۰۰ ساله استعمار آشنا سازد و سعی کرده با مفاهیم داستان چالش ایجاد کند. این مجموعه اثری مطلوب برای نوجوانان و حتی بزرگسالان است.

گزیده کتاب ملکه تهی دست

جنگی تمام عیار آغاز شد. ناوگان انگلستان، گلوله بارانبندرهای چینی را آغاز کرد. چینی هایی که در تمام این سال هابه فکر ساختن نیروی دریایی قوی نبودند، نمی توانستند باقدرتمندترین نیروی دریایی جهان مقابله کنند.یکی از افسران چینی راه حلی را پیشنهاد کرد: « تعدادیمیمون را به ساحل می بریم.

به پشت هر میمون هفت فتیله انفجاری می بندیم و با قایق به کشتی های دشمننزدیک می شویم. فتیله ها را آتش می زنیم و میمون هارا روی عرشه کشتی رها می کنیم. اگر بخت با ما یار باشدآتش فیتیله ها به بشکه های باروت می رسد و کشتی هایانگلیسی را منفجر می کند.


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب ملکه تهی دست

مشخصات کتاب ملکه تهی دست

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : سرگذشت استعمار

صفحات کتاب : 176

کنگره : ‏‫‭PIR8223‭

دیویی : ‏‫‭[ج]8‮فا‬ 3/62

کتابشناسی ملی : 6216603

شابک : 978-600-034884-7

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب ملکه تهی دست