کتاب دیدگاه پنجم

بررسی مبانی موسیقی از دیدگاه های فقهی، عرفانی، فلسفی و مقامی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی (EPUB) دیدگاه پنجم

حجم دانلود: 282.3 کیلو بایت
صفحات کتاب : 280

معرفی کتاب دیدگاه پنجم

کتاب دیدگاه پنجم، تاریخ موسیقی را از پیش از دوره جاهلیت تا اوائل عباسیان مورد بررسی قرار داده و دیدگاه های مختلف و سماع در تصوف و عرفان را بسط داده و به نظرات فلاسفه اشاراتی کرده است. و نظرات فقهی و کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده را مورد نقد و بررسی قرار داده است.

گزیده کتاب دیدگاه پنجم

هیچ دینی کتاب آسمانی خود را با صدای خوش (موسیقی) خواندن توصیه نکرد. پیامیر در احادث متعدد فرمودند: «اقروؤا القرآن بالحان العرب و اصوات ها » قرآن را با آهنگ های عربی و موسیقی خوش عربی بخوانید. اساساً ظهور نوع زیباخواندن ترتیل قرآن با نزول قرآن تعالی پیدا کرد.

 عرب جاهلی که اشعار خود را با موسیقی ها و الحان متناسب همان اشعار می خواند، آهنگ و لحن (ملودی) و وزن و ایقاع خاص در الفاظ قرآن موجب تولید نوع خاص موسیقی عربی شد. چون قرآن شعر و شعرگونه نیست که وزن و قافیه و ردیف و ردی داشته باشد، اما وجود انواع وجوه بلاغی و معانی و بیان در الفاظ قرآن، نوع خاصی از موسیقی را ایجاب کرد که عرب نومسلمان از امام علی (ع) و صحابۀ خوش صدا، آن را فراگرفتند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب دیدگاه پنجم

مشخصات کتاب دیدگاه پنجم

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 280

کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭BP232/82‏‫‭/‮الف‬9د9 1398

دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭297/4878

کتابشناسی ملی : 5388796

شابک : ‏‫‭978-600-03-2811-5‬‬

سال نشر : 1398

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات درباره کتاب دیدگاه پنجم