1 / 5

دانلود کتاب چهل حکایت سیزدهم

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 853.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 288
دانلود رایگان

خلاصه اثر

رودکی سمرقندی
نوشته آقای آرمات:
رودکی شاعر بزرگ قرن چهارم پدر شعر فارسی بود. او معاصر سامانیان در قریه رودک نزدیک سمرقند متولد شد. عده ای می گویند که کور مادرزاد بوده است اما در اشعارش اشاراتی یافت می شود که دال بر بینایی اوست. عده ای از محققان ادبی می گویند اگر چه کودکی تیره چشم بود ولی خداوند دلی روشن به وی داد.
عوفی می گوید که رودکی در هشت سالگی قرآن را از حفظ بود و صدای خوش داشت و بر بط خوب می نواخت. رودکی در دربار امیر نصر سامانی تقرب یافت و ثروت و مکنت فراوان اندوخت.
می گویند وزیر نامدار سامانی ابوالفضل محمد بن عبد ا... بلعمی به رودکی اعتقاد خاصی داشت تا بدانجا که وی را در میان پارسی گویان روزگار یگانه می دانست. دیگر از ممدوحان رودکی شهریار صفاری که به بانویه یا امیر خلف بانو معروف بود قصیده مشهور خود را که با مطلعی در وصف «می» آغاز می شود، در ستایش همین پادشاه صفاری و به مژده پیروزی او بر ما کان کاکی سروده است. رودکی از صله های فراوان، ثروت بسیار اندوخت. گویا در پایان عمر این ثروت هنگفت از دگرگون گشتن زمانه به تاراج حوادث رفت و شاعر تنگدست ماند

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 288

نظرات

98938****9476

عالیه،فقط پول کتابها زیاده!اما قسمت تورق کتابها خوبه.ممنون

1395/1/14

پاسخ