کتاب کاوشی در معنویت های نوظهور

بررسی ده جریان فعال در ایران

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 512

خلاصه کتاب کاوشی در معنویت های نوظهور

معرفی کتاب کاوشی در معنویت های نوظهور

بررسی ده جریان فعال در ایران


این اثر ارزشمند حاوی بررسی 5 جریان عرفانی جدید است که تاکنون مورد بررسی و کاوش قرار نگرفته اند؛ یعنی جریانات مطرحی هم چون عرفان حلقه، شیطان پرستی، وین دایر، اکهارت توله، قانون جذب با نگاه آسیب شناسانه توسط مولف بررسی شده اند.

در 5 فصل دیگر کتاب عرفان های همچون یوگا، اشو، کوئلیو، دالایی لاما، عرفان سرخپوستی به بوته نقد رفته اند.

به گفته مولف کتاب مذکور با هدف روشن کردن ابعاد جنگ نرم دشمن در حوزه باورها و اندیشه به رشته تحریر درآمده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 512

کنگره : BL625‏‫‭/ش4ک2

دیویی : ‏‫‭291/422

کتابشناسی ملی : 3175452

شابک : 978-964-531-490-1

سال نشر : 1392

نظرات