کتاب به رنگ صبر

خاطرات خانم فاطمه صدر

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 559

خلاصه کتاب به رنگ صبر

معرفی کتاب به رنگ صبر

کتاب به رنگ صبر روایت فاطمه صدر است که از خوشی های خانه پدری و دلخوشی های نجف در کنار همسر و فرزندان و محنت های این شهر روشن؛ از ریشه دواندن در خاک همسر و دل سپردن به رنجهایش. شرح زندگی یک زن است تا جایی که به یادآورده و منهای جاهایی که سعی کرده فراموش کند.

خانم فاطمه صدر (متولد 1321 شمسی) همسر و دخترعموی شهید صدر و خواهر امام موسی صدر است و این کتاب اولین کتاب فارسی درباره خاطرات همسر شهید صدر است.

 کتاب به رنگ صبر 560 صفحه، حدود 350 صفحه اش خاطرات خانم صدر است و پیوست 210 صفحه ای دارد از اسناد و تصاویر.

سبک کتاب گفتگومحور هست و بصورت گفتگو تدوین شده و عین گفتگوها پیاده شده واقعی و مجازی محقق در ایران و عراق و لبنان چند جلسه با راوی نشسته و گفتگو کرده.

در سه فصل: زندگی در خانه پدری. زندگی مشترک در نجف. وقایع و رویدادها.

پیش تر در فضای عربی کتاب "وجع الصدر و من وراء الصدر ام جعفر" خاطرات ایشان بود که ایشان راضی نبود و اجازه ترجمه به فارسی نداد و ممکن است ترجمه این کتاب، بعدها، نهایتا با اصلاحات فراوان از سوی این ناشر منتشر شود.


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 559

کنگره : ‏‫‬‭BP55/2

دیویی : ‏‫‬‭297/998

کتابشناسی ملی : 6145757

شابک : 978-600-567678-5

سال نشر : 1399

نظرات