کتاب لیبرالیسم و مساله عدالت

3 از 1 نظر

کتاب چاپی لیبرالیسم و مساله عدالت

صفحات کتاب : 367

معرفی کتاب لیبرالیسم و مساله عدالت

دغدغۀ عدالت آنقدر همه جا و همیشه مطرح بوده است که برخی از انسان شناسان آن را یکی از معدود مسائلی می دانند که بعدی ذاتی از انسانیت به حساب می آید. اما سرنوشت مسئلۀ عدالت در تاریخ طولانی و پرفراز و نشیب لیبرالیسم موضوعی است بسیار مناقشه برانگیز که در قرن گذشته، هیچگاه از معرکۀ آراء بیرون نرفته است.

کسی مثل فردریش هایک معتقد است عدالت سرابی گمراه کننده است، و اندیشمندی مثل جان راولز مهم ترین قدم برای بازسازی لیبرالسم را توجه جدی به عدالت می داند (با این حال، هر دوی آنها به عنوان نمایندگان سرشناس لیبرالیسم در دوران ما شناخته می شوند.

گذشته از این، موشکافی دربارۀ فهم لیبرالیسم از مسئلۀ عدالت به دایرۀ نوشته های متفکرانی که در مجموع، خود را لیبرال می دانند محدود نمی شود. جامعه گرایان، چپ گرایان و دیگر گروه ها نیز به نوبۀ خود دربارۀ این مسئله تحقیق کرده اند.

این مجموعه مقالات کوشیده است تا پاره ای از مهم ترین مقالات را انتخاب کند که مستقیم یا غیرمستقیم به مسئلۀ عدالت در لیبرالیسم پرداخته اند و با ترجمۀ آن ها، به روشن شدن زوایایی از آراء متفکران معاصر در این باره کمک کند.


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب لیبرالیسم و مساله عدالت

مشخصات کتاب لیبرالیسم و مساله عدالت

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 367

کنگره : JC574‏‫‬‮‭/م7ل9

دیویی : ‏‫‬‮‭320/51

کتابشناسی ملی : 7320722

شابک : 978-600-94794-7-4

سال نشر : 1395

نظرات درباره کتاب لیبرالیسم و مساله عدالت