کتاب سیر تفکر معاصر (جلد 3)

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی (EPUB) سیر تفکر معاصر (جلد 3)

حجم دانلود: 423.4 کیلو بایت

معرفی کتاب سیر تفکر معاصر (جلد 3)

کتاب سیر تفکر معاصر (جلد 3) در یازده فصل به بررسی حیات فکری و روشنفکری جدید و ابعاد آن با تاکید بر زندگی، آثار و آراء میرزا فتحعلی آخوندزاده می پردازد. برخی از عناوین کتاب عبارتند از: مبانی پروتستانتیسم اسلامی، آغاز اصلاح دین از طریق پروتستانتیسم اسلامی، دین طبیعی، سیر تکوینی فقه ونقد آن، پروتستانتیسم دراحکام شریعت و...

نویسنده در سیر تفکر معاصر با نقد اندیشه های آخوندزاده و بررسی آثار وبه ویژه نمایشنامه های او و ذکر نظرات متفکران دیگر درباره او سعی دارد روشنفکری وی را به بوته نقد کشیده واین تفکر را که اسلام مانع پیشرفت است وفقط با زدودن دین، جوامع می توانند پله های ترقی را طی نمایند، بزداید . 

آخوندزاده که عده ای او را مظهر اصلی ونمونه کامل روشنفکری معاصر می دانند ، با اعتقاد به برتری ذاتی تمدن اروپا دراثر « مکتوبات کمال الدوله » تمام توجه خود را به رفرم جهان اسلام معطوف می دارد و به نوعی این اثر را به خیال خود برای نابودی اسلام می نویسد.

گزیده کتاب سیر تفکر معاصر (جلد 3)

قدر مسلم این است، که نهضت اصلاح دینی در ایران با توجه به هرج و مرج فکری منورالفکران و تاثیر شدید اغراض سیاسی در آنان و عدم خود آگاهی نسبت به ماهیت اصیل دین و تفکر غربی، نتوانست در مسیری که غرب آن را تجربه کرده بود، قرار گیرد. در نتیجه همچنان که رنسانس غرب با تمام وسژگی هایش، تلقی جدید و با همه ممیزاتش در ایران تحقق نیافت و به تبع آن اصلاح دینی، که در حقیقت همان دین زدایی در عرف منورالفکران است، نمی توانست چیزی جز اومانیستی کردن و دایر مدار قرار دادن وجدان فردی در تشخیص و فهم دینی باشد، تکوین یابد. حتی برجسته ترین منورالفکر ملحد ایرانی الاصل نیز نتوانست جز شبحی از ماهیت دین و فکر غرب را دریابد.


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب سیر تفکر معاصر (جلد 3)

مشخصات کتاب سیر تفکر معاصر (جلد 3)

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : سیر تفکر معاصر

کنگره : ‏‫‬‮‭DSR65 ‭/ت‌3‏‫‬‭م‌4 1385

دیویی : ‏‫‬‮‭955/0044

کتابشناسی ملی : ‭م‌84-32492

شابک : ‫‎964-506-136-9‬‏‬

سال نشر : 1385

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب سیر تفکر معاصر (جلد 3)