کتاب شیوه های مختلف نقد هنری

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی (EPUB) شیوه های مختلف نقد هنری

حجم دانلود: 347.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 224

معرفی کتاب شیوه های مختلف نقد هنری

کتاب شیوه های مختلف نقد هنری، از یک مقدمه و پیشگفتار و پانزده فصل تشکیل شده است. فصل نخست دیباچه است و فصل دوم، اهمیت نقد هنری و فصل سوم، پیشینه و تاریخچه نقد هنر است. فصل چهارم، پیرامون روند تکامل هنر از سده های میانه تاکنون را مورد بررسی قرار داده است.

 فصل پنجم، نظام های مختلف بررسی و تحلیل نقد هنری و فصل ششم، انواع نقد را بحث کرده است. شیوه های مختلف نقد هنری، نقد معنایی، زیباشناسانه، آرمانی، تاریخی، حاشیه نویسی، الزامات علمی یک نقد خوب و نقد از منظر زیباشناسی و هنرهای زیبا و هنرهای تجسمی اصول روش زیباشناسی، واژه ها و اصطلاحات هنری، رایج ترین واژگان بیگانه در مطالعات روزمره هنری از مباحثی هستند که دکتر آیت اللهی مورد کاوش قرار داده است.

نقد هنری از موضوعاتی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته، به خاطر اینکه بسیاری از دست اندرکاران هنرها معتقدند که نقد و نقادی ابراز نظر شخصی ناقد یا منتقد است و نیازمند به بنیاد عملی یا آگاهی های هنری نیست. کتاب شیوه های مختلف نقد هنری از معدود کتاب هایی است که به این موضوع پرداخته و موضوعات این کتاب موضوعات جدید و نویی هستند که می توانند پاسخ گوی نیاز علاقمندان به این حوزه قرار بگیرد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب شیوه های مختلف نقد هنری

مشخصات کتاب شیوه های مختلف نقد هنری

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 224

کنگره : ‏‫‭NX643‭/آ9ش‌9 1393

دیویی : ‏‫‬‭701/18

کتابشناسی ملی : 3768298

شابک : 978-964-471-970-7‬

سال نشر : 1393

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات درباره کتاب شیوه های مختلف نقد هنری