کتاب مواجهه دانشگاه با تحول در علوم انسانی

جریان شناسی و آسیب شناسی دانشگاه در قبال تولید «علوم انسانی اسلامی»

3 از 1 نظر
موضوعات:

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 353.3 کیلو بایت
صفحات کتاب : 55

خلاصه کتاب مواجهه دانشگاه با تحول در علوم انسانی

معرفی کتاب مواجهه دانشگاه با تحول در علوم انسانی

کتاب مواجهه دانشگاه با تحول در علوم انسانی نوشته محمد آقابیگی کلاکی، جریان‌شناسی و آسیب شناسی دانشگاه در قبال تولید علوم انسانی اسلامی را بررسی کرده است. کی از دو نهاد عمدهٔ علم در ایران دانشگاه است که باید بار تولید علم مورد نیاز جامعه را در حوزه‌های مختلف به دوش بکشد. دانشگاه به عنوان نهادی مدرن در نتیجهٔ تماس و آشنایی ما با غرب مدرن در ایران شکل گرفته و توسعه یافته است. 

بر این اساس در پاسخ به این سؤال که آیا این نهاد در شکل و ساختار کنونی خود قابلیت تولید علم اجتماعی انقلاب و نظام جمهوری اسلامی را دارد یا نه؛ و بررسی علل ناکامی دانشگاه در جامهٔ عمل پوشاندن به این مهم، مستلزم بررسی این رابطه و نیز شناخت جریان‌های فکری دانشگاه در ارتباط با این ریشهٔ تاریخی و اجتماعی است. 

اندیشنامه حاضر به قلم محمد آقابیگی کلاکی به بررسی برخی الزامات تولید علوم اجتماعی اسلامی و نقش تتحول دانشگاه ها در تحقق این مهم می‌پردازد. این اثر ضمن مطالعهٔ تعیّن اجتماعی و تاریخی نظام دانشگاهی در ایران، جریان‌های فکری عمدهٔ دانشگاه را در ارتباط با موضوع علوم اجتماعی- اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد و بر آن اساس امکان تعریف و تولید علوم اجتماعی- اسلامی در دانشگاه را واکاوی می کند. در ادامه هم موانع تولید علوم اجتماعی- اسلامی براساس خصوصیات جریان‌های فکری دانشگاه تحلیل شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 55

کنگره : ‏‫‬‮‭‬‮‭BP232‏‫‬‮‭/آ7م8 1395‭‮‬

دیویی : ‏‫‬‬‬‮‭‬‮‭‭297/485

کتابشناسی ملی : 4555062

شابک : 978-600-9708-31-4

سال نشر : 1395

نظرات