کتاب سنن النبی(ص)

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 224

خلاصه کتاب سنن النبی(ص)

معرفی کتاب سنن النبی(ص)

کتاب سنن النبی(ص) تالیف آیت الله علامه طباطبایی قدس سره، تنها کتابی است که پیرامون آداب و سنن و روش رفتاری رسول خدا صلی الله علیه و آله تدوین گردیده است و برای شیفتگان دین و طالبین معارف حقه، این کتاب گنجینه ای بس عظیم از معارف می باشد.

نظر علامه طباطبائی درباره کتاب سنن النبی صلی الله علیه و آله

«این کتاب از جمله عنایات، الطافی است که خداوند سبحان امکان تالیف آن را به ما داد، بحثی از روایاتی که راویان مسلمان حدیث در کتابهای خود در مورد آداب و سنت های آقا و سرورمان حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله آورده اند را تا آنجا که زمان اندک و فرصت کوتاه ما اجازه داد، انتخاب نموده ایم».

ساختار کتاب سنن النبی

کتاب سنن النبی(ص)، دارای ۲۱ باب و ملحقات می باشد که به زبان عربی تالیف شده است که متن عربی این کتاب به فارسی شیوا و فصیح برگردانده شده است و برای مشتاقین به فراگیری علوم اهل بیت و علاقه مندان و پیروان مکتب پیامبر خاتم تهیه و تنظیم شده است. ابواب کتاب عبارتند از:

    باب اول: شمائل پیامبر صلی الله علیه و آله

    باب دوم: آداب معاشرت پیامبر صلی الله علیه و آله

    باب سوم: آداب نظافت و احکام زینت پیامبر صلی الله علیه و آله

    باب چهارم: آداب سفر پیامبر صلی الله علیه و آله

    باب پنجم: آداب پوشیدنی های پیامبر صلی الله علیه و آله

    باب ششم: آداب مسکن پیامبر صلی الله علیه و آله

    باب هفتم: آداب خوابیدن و بستر پیامبر صلی الله علیه و آله

    باب هشتم: آداب زناشویی و تربیت فرزند پیامبر صلی الله علیه و آله

    باب نهم: آداب غذاها و آشامیدنی ها و آداب سفر پیامبر صلی الله علیه و آله

    باب دهم: آداب خلوت ها و مستراح پیامبر صلی الله علیه و آله

    باب یازدهم: آداب مردگان

    باب دوازدهم: آداب معالجه و مداوا

    باب سیزدهم: آداب مسواک زدن

    باب چهاردهم: آداب وضو گرفتن

    باب پانزدهم: آداب غسل کردن

    باب شانزدهم: آداب نماز

    باب هفدهم: آداب روزه

    باب هجدم: آداب اعتکاف

    باب نوزدهم: آداب صدقه

    باب بیستم: آداب قرائت قرآن کریم

    باب بیست و یکم: آداب دعا و ذکر تعدادی دعا و اذکار

به گفته علامه طباطبایی: «در این کتاب حرفی از مکروهات به میان نیامده چرا که روش حق بر آن قرار گرفته که از پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ کار مباح و مکروهی سر نزد و ادله عقلی و نقلی هم به این اصل استوار است، ناگفته پیداست که ما در کتاب سنن النبی(ص) به جهت رعایت اختصار، سندهای احادیث را حذف نمودیم و فرقی میان روایات مسنده و مرسله نهادیم و برای سهولت در کار مراجعین نام کتاب ها و نویسندگان آن ها را ذکر کرده تا اهل بحث بتوانند به اصل روایات نقل شده مراجعه نمایند و از خداوند در این راه کمک طلبیدیم».

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 224

کنگره : BP24/46‭/ط2س9041

دیویی : ‏‫‬‭297/93‬

کتابشناسی ملی : 3590436

شابک : 978-964-0912-98-0

سال نشر : 1399

نظرات