کتاب حقوق زوجه غایب مفقودالاثر

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 865.6 کیلو بایت
صفحات کتاب : 140

خلاصه کتاب حقوق زوجه غایب مفقودالاثر

معرفی کتاب حقوق زوجه غایب مفقودالاثر

کتاب حقوق زوجه غایب مفقودالاثر نوشته ی هدا زارعی، وضعیت حقوقی و تکالیف زنی که در خلال غیبت و دوری شوهر به سر می برد را بررسی کرده است. 

 اهمیت خانواده و اثر انکارناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده، تمامی علوم انسانی مانند جامعه شناسی، فلسفه ، اقتصاد، تاریخ، حقوق و حتی علوم دیگر مانند زیست شناسی و آمار از دیدگاه ویژه ی خود به آن بپردازند. حقوق خانواده از پژوهش های این علوم برای تنظیم قواعد حاکم بر این کانون طبیعی و اجتماعی سود می برد.

 تا زمانی که شوهر در محل زندگی و اقامت خود حضور دارد، اموال، اولاد و همسر او تحت نظام حقوقی مشخصی قرار دارند ولی هرگاه این شخص ناپدید شد و اثری از او یافت نشد، نظام حقوقی حاکم بر اموال، اولاد و همسر او که هر کدام بحث مستقلی بوده و مباحث مربوط به خود را می طلبد به تبع آن تغییر خواهد کرد. بنابراین در این کتاب ابتدا به بیان مفهوم غیبت پرداخته شده تا مشخص شود که غایب مفقودالاثر چه کسی است؟ و سپس حقوق همسر او در دوران غیبت شرح داده می شود. 

 در بخشی از کتاب حقوق زوجه غایب مفقودالاثر درباره ی مالکیت زن بر مهریه می خوانیم:

 قانون مدنی از قول مشهور پیروی نموده زیرا مشهور فقها معتقدند که با انجام عقد زن مالک تمامی مهر می گردد. البته این مالکیت به طور متزلزل است و با انجام نزدیکی یا عوامل دیگر تمامی آن مستقر خواهد شد.

برخی از فقهای امامیه از جمله اسکافی بر این اعتقادند که زوجه هم زمان با عقد تنها مالک نصف مهر می شود و با نزدیکی و یا عوامل دیگر استقراردهنده مهر، تمامی آن را مالک می گردد. 

پس براساس ماده 1082 قانون مدنی اگر مهر عین معین باشد با تحقق نکاح آن عین به مالکیت زن درمی آید و زن حق هرگونه انتفاع و تصرف مالکانه در آن را خواهد داشت، چنانکه می تواند آن را بفروشد یا ببخشد یا اجاره دهد اگر مهر عین کلی باشد مانند مقداری پول یا طلا، به محض وقوع عقد، شوهر بدهکار آن می گردد و زن می تواند آن را مطالبه کند هرگاه منفعت یا حق دیگری باشد باز هم با تحقق نکاح آن عین به مالکیت زن درمی آید و زن حق هرگونه انتفاع و تصرف مالکانه در آن را خواهد داشت چنانکه می تواند آن را بفروشد یا ببخشد یا اجاره دهد اگر مهر عین کلی باشد مانند مقداری پول یا طلا، به محض وقوع عقد، شوهر بدهکار آن می گردد و زن می تواند آن را مطالبه کند.

 بعضی از حقوقدانان نیز معتقدند: هرگاه مهر، منفعت یا حق دیگری باشد باز هم با وقوع عقد، زن مالک آن می گردد و می تواند در آن تصرفات مالکانه نماید حتی قبل از آنکه شوهر موضوع مهریه را به قبض زوجه بدهد، زوجه می تواند در آن تصرف نماید.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 140

کنگره : KMH514‭/ز2ح7 1395‬

دیویی : 362/870955

کتابشناسی ملی : 4260800

شابک : 978-600-8077-15-2

سال نشر : 1395

نظرات