کتاب داستان های نوین

جستارهایی در قلمرو ادبیات با شاهدهای داستانی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 708.4 کیلو بایت
صفحات کتاب : 200

خلاصه کتاب داستان های نوین

معرفی کتاب داستان ‏های نوین 

جستارهایی در قلمرو ادبیات با شاهدهای داستانی

نوشته جمال میرصادقی است که در انتشارات آواهیا منتشر شده است.

گزیده کتاب داستان ‏های نوین

توی کتابچه مشقش نوشت.

«برای خنده. . . »

چشم هایش را بست.

«برای خنده؟ »

هیچ دلش نمی خواست بخندد. مامانش می گفت:

«آدم که بیخودی نباید بخندد، آدم وقتی خوشحاله می خنده. »

پدرش می گفت: «بچه نباید بخنده، بچه باید باادب و باوقار باشه. »

در سرش گذشت. «کوکب همیشه می خنده. »

داداشش که از ده آمده بود، می گفت:

«کوکب خیلی قلنبه شدی ها. »

کوکب خندید.

«چرا داداش کوکب گفت، کوکب خیلی قلنبه شدی ها. وقتی به مامانش گفت مامان، خیلی قلنبه شدی ها، مامانش دعواش کرد. آدم نباید بگه قلنبه شدی، مگه آدم قلنبه می شه؟ باید بگه ماشاالله ماشاالله شما حال اومدین. پس برای چی داداش کوکب نگفت، ماشاالله ماشاالله شما حال اومدین. »

فکر کرد.

«اگر هم می گفت باز کوکب می خندید، کوکب همیشه می خنده. وقتی خوشحال هم نیست، می خنده. »

قلم خودنویسش را توی دستش چرخاند و جمله بعدی کتاب را زیرلب خواند.

«ابلهی خرش را گم کرده بود و خدا را شکر می کرد. . . »

در سرش گذشت. . .


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 200

کنگره : ‏‫‭PIR8223‬

دیویی : ‏‫‭8‮فا‬3/62‬

کتابشناسی ملی : 7358182

شابک : ‭978-622-9585-49-8‬

سال نشر : 1399

نظرات