کتاب ابداع بدایع و انشاء صنایع

گزیده متون مصنوع فارسی از عصر غزنویان تا روزگار زندیان

3 از 1 نظر

کتاب‌الکترونیکی

حجم دانلود: 4.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 448

خلاصه کتاب ابداع بدایع و انشاء صنایع

معرفی کتاب ابداع بدایع و انشاء صنایع

گزیده متون مصنوع فارسی از عصر غزنویان تا روزگار زندیان

این کتاب برای آشنایی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی با متون مصنوع تألیف شده است، لذا در شرح و توضیح واژگان و عبارات مشکل، سطح دانش مخاطبان لحاظ شده و در مواردی که ارائه معنی کلمات ضروری می‌نمود به معانی اوّل کلمات اشاره شده است نه معانی ادبی و ثانوی و ایهامی آن‌ها. 

متونی که در این کتاب از آن‌ها اختیار کرده‌ایم، به طور کلی در دو دسته قرار می‌گیرند؛ گروه نخست مانند کلیله و دمنه، چهار مقاله، مرزبان نامه، روضة العقول، درّه نادره، نفثة المصدور، مقامات حمیدی و چند متن دیگر، که چاپ‌های منقح و همراه با شرح دارند و مشهور و سهل‌الوصول‌اند.

 در نگاه نخست، آوردن بخش‌هایی از این کتاب‌ها، ممکن است ناموجه در نظر آید، اما هدف ما حفظ زنجیره نگارش متون مصنوع و نمایش تأثیرات متون کهن‌تر بر متون متأخر، برای شناخت بهتر سبک مصنوع است. در شرح مشکلات این متون از شروح این آثار استفاده شده است. 

در گروه دوم کتاب‌هایی مانند منشأ الإنشا، روضة الصفا، حبیب السیر فی اخبار افراد البشر و... قرار دارند که اغلب متون بدون شرح هستند و حتی متن چاپی منقّح و مصححی نیز ندارند؛ لذا برخی تصحیحات در این متون اعمال شده است که در پاورقی قید کرده‌ایم و عبارات عربی و لغات دشوار آن‌ها نیز اعراب‌گذاری، ترجمه و شرح مختصر شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 448

کنگره : PIR3890

دیویی : 8‮فا‬8/822

کتابشناسی ملی : 7436184

شابک : 978-622-973666-1

سال نشر : 1399

نظرات