کتاب مباحث الفاظ

بر اساس دیدگاه های علامه محمدجواد مغنیه

4 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی مباحث الفاظ

حجم دانلود: 1.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 270

معرفی کتاب مباحث الفاظ

بر اساس دیدگاه های علامه محمدجواد مغنیه

کتاب پیش رو برگرفته از کتاب اصول الفقه فی ثوبه الجدید علامه محمدجواد مغنیه مباحث الفاظ از جمله حقیقت و مجاز، صحیح و اعم، مشتق، لفظ امر، تعبد و توصل، واجب معیَّن و مخیَّر و عینی و کفایی، واجب، اِجزاء، مقدمه واجب، ضد،نهی و اجتماعش با امر، منطوق و مفهوم، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، حصر، عدد و لقب، عام و خاص، نسخ و تخصیص، مطلق و مقید، مجمل و مبیّن را تشریح می کند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب مباحث الفاظ

مشخصات کتاب مباحث الفاظ

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 270

کنگره : ‏‫‬‭BP159/8‏‫‬‭/م65ع804215 1396

دیویی : ‏‫‬‭297/312

کتابشناسی ملی : 4955333

شابک : 9786002701954

سال نشر : 1396

نظرات درباره کتاب مباحث الفاظ