کتاب استشهادی برای مسافر اردیبهشت

نمایشنامه

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی استشهادی برای مسافر اردیبهشت

حجم دانلود: 182.4 کیلو بایت
صفحات کتاب : 52

گزیده کتاب استشهادی برای مسافر اردیبهشت

عالم: یا فاطمه زهرا! ! !

نصرت: باز سر وکله هواپیماهاشون پیدا شد. . . من برم. . . خدا کنه اتفاقی نیفتاده باشه. .

عالم: بری؟ کجا بری؟!

نصرت: بهداری. . . . خدا کنه کسی طوریش نشده باشه. . . بابت امشب ازت ممنونم.

عالم: نصرت. . . کیک! ! !

نصرت: بعداً میام می خورم.

(نصرت می رود. . . )

عالم: ( عصبانی) اه. . . از دست تو نصرت. . . تو چرا یه دقیقه جایی بند نمی شی؟ چرا نمی تونم بفهممت؟ چرا نمی تونم آرومت کنم؟ کاش می شد بفهمم چی تو سرت می گذره؟ کاش می تونستم مثل تو باشم.

(دوباره شمع روی کیک رو روشن می کند. مجله را برمی دارد و ورق می زند. کلافه است. به عکس نصرت خیره می شود)

چه شب تولدی! کاش می دونستم چه آرزویی کردی!

(باد شمع را خاموش می کند)

(تاریکی)

(صدای زوزه ی گرگ و سگ و حیوانات وحشی. . .


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب استشهادی برای مسافر اردیبهشت

مشخصات کتاب استشهادی برای مسافر اردیبهشت

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 52

کنگره : PIR8349‬

دیویی : 8‮فا‬2/62

کتابشناسی ملی : 7304168

شابک : 978-600-331794-9

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب استشهادی برای مسافر اردیبهشت