کتاب تکنوپولی

تسلیم فرهنگ به تکنولوژی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 420

خلاصه کتاب تکنوپولی

معرفی کتاب تکنوپولی 

نام کتاب تکنوپولی که از ترکیب دو واژه «تکنولوژی» و «مونوپولی» ساخته شده است بیان کننده سلطه بلامنازع و حکومت تمام عیار «تکنولوژی بدون اخلاق» بر فرهنگ جوامع بشری است. نویسنده در 10 فصل از کتاب تکنوپولی، شگردها و ساز و کارها و رهیافت های این فرهنگ زدایی و دین ستیزی را برشمرده و کوشیده است از زوایای گوناگون، جوانب تکنوپولی و انقیاد جامعه امریکا را – که وی آن را اولین قربانی تکنوپولی در جهان می شمارد – در برابر خدایی به نام تکنولوژی نشان دهد.

 تکنولوژی که قرار بود در خدمت انسان و برای سامان بخشیدن و تضمین
زندگی بهتر و حل مشکلات معیشتی و اجتماعی و بهزیستی جامعه قرار گیرد، اینک دیو مخوف و بلایی مهلک شده است که کل بشریت و فرهنگ و تمدن انسانی را تهدید می کند. نویسنده در فصل یازدهم کتاب، راه حلهایی را به جوامعی که هنوز اسیر این دیو مستبد تاریخ کش نشده اند عرضه می دارد.

از آنجا که نویسنده به مناسبتی از ماجرای کتاب آیات شیطانی به گونه ای انتقادی یاد کرده است، لذا مترجم محترم در قالب فصلی جداگانه، این ماجرا را در چارچوب نظام تکنوپولی و شبیخون فرهنگی مورد بررسی و تحلیل قرار داده که به عنوان ضمیمه در انتهای این کتاب اضافه شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 420

کنگره : ‏‫‭‬‮‭T14/5‏‫‭/پ8ت8 1386

دیویی : ‏‫‬‮‭303/483

کتابشناسی ملی : ‭م‌81-40342

شابک : 978-964-423-500-9

سال نشر : 1386

نظرات