کتاب ترجمه المراجعات

رهبری امام علی (ع) در قرآن و عترت

3 از 1 نظر

کتاب چاپی ترجمه المراجعات

صفحات کتاب : 512

معرفی کتاب ترجمه المراجعات

کتاب المراجعات کتابی درباره اثبات حقانیت شیعه و امامت بلافصل امام علی (ع) پس از پیامبر است. این کتاب مجموعه نامه‌های مبادله شده میان سید عبدالحسین شرف الدین از عالمان شیعه در لبنان و شیخ سلیم البشری از عالمان اهل سنت در مصر است. در کتاب ترجمه المراجعات، دلایل متعدد امامت علی (ع) از قرآن و روایاتی که در منابع اهل سنت بوده و مورد قبول آنهاست، بیان شده و ابهاماتی که برای اهل سنت در این زمینه وجود دارد، به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب ترجمه المراجعات

مشخصات کتاب ترجمه المراجعات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 512

کنگره : BP212/5

دیویی : 297/417

کتابشناسی ملی : 3432043

سال نشر : 1345

نظرات درباره کتاب ترجمه المراجعات