کتاب پیش درآمدی بر مساله شناسی علوم اجتماعی در ایران

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 578.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 152

خلاصه کتاب پیش درآمدی بر مساله شناسی علوم اجتماعی در ایران

معرفی کتاب پیش درآمدی بر مساله شناسی علوم اجتماعی در ایران

کتاب پیش درآمدی بر مساله شناسی علوم اجتماعی در ایران یکی از آثار برگرفته از طرح جامع اعتلای علوم انسانی معطوف به پیشرفت کشور است که اکنون به محضر ارباب معرفت تقدیم می گردد. طرح جامع اعتلا مجموعه پروژه هایی به هم پیوسته و مسئله‎‎ محور است که بر مبنای منشور پژوهشگاه در سال های اخیر مبنی بر درپیش گرفتن رهیافت بومی و کاربردی سازی علوم انسانی شکل گرفته و بر پایه خردجمعی و تعاطی افکار خبرگان، نخست طی یک سال و نیم، از گذرگاه انجام فاز مطالعاتی و تدوین RFP عبور کرده سپس وارد اجرای طرح ها شده است.


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها پیش درآمدی بر مساله شناسی علوم اجتماعی در ایران

مشخصات کتاب پیش درآمدی بر مساله شناسی علوم اجتماعی در ایران

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 152

کنگره : AZ773

دیویی : 001/30955

کتابشناسی ملی : 7340775

شابک : 978-622-630469-6

سال نشر : 1399

نظرات درباره پیش درآمدی بر مساله شناسی علوم اجتماعی در ایران