کتاب در میان سرخپوست ها

خاطرات شفاهی سفر دانشجویان عدالتخواه به بولیوی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 192

خلاصه کتاب در میان سرخپوست ها

معرفی کتاب در میان سرخپوست ها

کتاب در میان سرخپوست ها، تلاشی است برای نشان دادن زحمات گروه اعزامی جنبش عدالت خواه دانشجویی به کنفرانس بین المللی «تغییرات آب و هوا و حقوق ما در زمین» در بولیوی. این مجموعه شامل خاطراتی از هیئت اعزامی به انضمام مقالات فکری است که به کمک آن ها فضای آمریکای لاتین و نقش آن ها را در مناسبات بین المللی نشان دهد و اشتراک ایران و کشورهای آمریکای لاتین را مطرح کند.

گفتنی است که این خاطرات مربوط به سال 1389 است. بدیهی است که در این سال ها بسیاری از مناسبات تغییر کرده و ممکن است بعضی از آسیب شناسی های ارائه شده در بخش خاطرات در فصل های یک تا سه، صرفا مربوط به آن برهه زمانی باشد.

گزیده کتاب در میان سرخپوست ها

اجاس «تغییرات آب و هوا و حقوق مادر زمین » که با ابتکارعمل رئیس جمهور سرخپوست و روستایی بولیوی در 19 آوریل 2010 در شهر کوچابامبا در بولیوی آغاز شد و چهار روز بعد به اتمام رسید، نوید بخش آغاز دورانی جدید از تحولات سیاسی و اجتماعی در عصر حاضر بود؛ دورانی که شاخص اصلی آن، حضور و سازماندهی آگاهانۀ ملت ها و نمایندگان آن ها در صحنۀ تعاملاتی است که سرنوشت بشر را رقم خواهد زد. 

اینکه گرم شدن بی سابقۀ زمین، زندگی بشر و سایر موجودات زنده در این کرۀ خاکی را به شدت تهدید می کند، واقعیتی انکارنشدنی است. برای درک روشن تر از ابعاد این فاجعۀ در حال وقوع، کافی است به آمارهای زیر توجه کنیم: طبق پی شبینی دانشمندان، کرۀ زمین تا سال 2030 بین یک تا دو درجه و تا پایان قرن حاضر، بین چهار تا هفت درجه گرم خواهد شد. این در حالی است که میزان افزایش گرمای زمین در قرن گذشته یک درجه بوده و بیشترین افزایش ثبت شدۀ دمای کرۀ زمین مربوط به سال های 2001 تا 2010 است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : جنبش دانشجویی

صفحات کتاب : 192

کنگره : LB2376/6‭ /‮الف‬9‏‫‬‭د9 1398

دیویی : 370/116‬‬

کتابشناسی ملی : 5592206

شابک : 978-622-95053-5-9

سال نشر : 1398

نظرات