کتاب دلم می خواد به تو چه؟

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 2.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 67

خلاصه کتاب دلم می خواد به تو چه؟

معرفی کتاب دلم می خواد به تو چه؟

نویسنده در کتاب دلم می خواد به تو چه؟ بر آن است که بدون استفاده از قرآن کریم و بیان ائمه معصوم علیهم السلام و بدون اشاره های تبلیغی دینی و اوامر الهی، دلایلی واقعی و ملموس در خصوص حجاب بیان کند که عینا با آن مواجه هستیم و سوای دستورهای اسلام، به تشریح آنچه عقل به آن حکم می کند بپردازد و قضاوت را به عهده ی آن بخش از وجود انسان بگذارد که مدعی انسانیت و تأیید انسان بودن است.

گزیده کتاب دلم می خواد به تو چه؟

دربارۀ موضوع حجاب، نگرش ما از جهتی بر کشورها و جوامعی است که به دلایلی این مطلب مهم را نادیده گرفته یا از آن غفلت ورزیده اند. در مقایسه ای ساده از وضع کنونی برخی ممالک با وضع قبلی آن ها، به خوبی این موضوع روشن می شود.

 برای مثال، در کشور آمریکا شاهد آن هستیم که باتوجه به تصاویری که از سال های گذشته در کتب تاریخی آمریکا وجود دارد، قبل از سیطرۀ جهودان صهیونیست بر آمریکا در آن تاریخی که هنوز گردباد ویران کنندۀ جهودان صهیونیست دین و ایمان آنان را به یغما نبرده بود، پوشش زنان آمریکایی به گونه ای بود که دامن های بلند و لباس های آستین بلند می پوشیدند و روسری بر سر داشتند و این پوشش حاکی از اعتقاد آنان به عفت و پا کدامنی زن بود. با زنانی که پوشش مناسبی نداشتند برخورد می شد، تا آنجا که اگر با لباس چسبان به قصد شناکردن به کنار دریا م یرفتند، دستگیر و بازداشت می شدند. آن ها گشت ارشاد داشتند و آن را «پاسداران اصول اخلاقی » می خواندند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها دلم می خواد به تو چه؟

مشخصات کتاب دلم می خواد به تو چه؟

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 67

کنگره : ‏‫‭‬‮‭GT2112‏‫‭‬‮‭/م9د8 1396

دیویی : ‏‫‬‮‭391/41

کتابشناسی ملی : 4217937

شابک : ‭ ‭‭978-964-531-837-4

سال نشر : 1396

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره دلم می خواد به تو چه؟