کتاب درآمدی بر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در قلمرو زنان

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی درآمدی بر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در قلمرو زنان

حجم دانلود: 5.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 401

معرفی کتاب درآمدی بر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در قلمرو زنان 

کتاب درآمدی بر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در قلمرو زنان نوشته نیره قوی است که توسط انتشارات دفتر نشر معارف منتشر شده است. رفع موانع و مشکلات نظام و دست یابی به جایگاهی مطلوب، یکی از اهداف هر نظام سیاسی است، لذا سنجش کارآمدی از مباحث مهم سنجش هر نظام سیاسی محسوب می شود. کارآمدی مقوله ای است که با احتساب میزان تحقق اهداف و کاهش فاصله میان شرایط موجود و شرایط آرمانی جامعه، مورد سنجش قرار می گیرد.

نظام جمهوری اسلامی ایران که با عنایت به آموزه های اسلامی و توجه به نقش و جایگاه مردم و بسط عدالت و رفع محرومیت و ظلم در جامعه تاسیس شده است، توجه ویژه ای به مسائل زنان داشته و همان گونه که در بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری مشاهده می شود، درک ارزش و جایگاه انسانی زن و کوشش برای ارتقای سطح کیفی زندگی زنان  جامعه، از اهم وظایف دولت اسلامی بوده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب درآمدی بر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در قلمرو زنان

مشخصات کتاب درآمدی بر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در قلمرو زنان

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 401

کنگره : ‏‫HQ1240/5‭‬ ‭/‮الف‬9‏‫‬‮‭ق9 1395

دیویی : ‏‫‬‮‭305/420955

کتابشناسی ملی : 4118064

شابک : 978-964-531-958-6

سال نشر : 1395

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب درآمدی بر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران در قلمرو زنان