کتاب سنگ محک

شاخصه های نامزد اصلح

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 304

خلاصه کتاب سنگ محک

معرفی کتاب سنگ محک

کتاب سنگ محک، ۴۷ ویژگی نامزدهای اصلح را با بهره گیری از آیات، روایات و کلام
امامین انقلاب و همچنین با استفاده از داستان های تاریخی و سیاسی برای مخاطبان
بیان می کند تا بتواند معیاری برای انتخاب فرد اصلح توسط آحاد مردم باشد. با کتاب
سنگ محک انتخاباتی مقتدرانه و هوشمندانه را رقم خواهید زد
.

 کتاب سنگ محک در سه فصل
«شاخصه های نامزد اصلح در عرصۀ فردی و اخلاقی»، «شاخصه های نامزد اصلح در عرصۀ
تخصصی و مدیریتی» و «شاخصه های نامزد اصلح در عرصۀ انقلابی» تدوین شده است
.

نویسنده در مقدمه کتاب سنگ محک، هدف از نگارش
کتاب را اینگونه بیان کرده است: «برای انتخاب اصلح، شناخت ملاک ها اولویت اساسی است
و بدون این شناخت، انتخاب اصلح محقق نخواهد شد، لذا نیاز است شناخت کامل و جامعی
از ملاک ها و شاخصه های کاندیدای اصلح به مردم عزیز ارائه شود تا انتخاب اصلح صورت
بگیرد
.

با همین هدف در این کتاب - که برگرفته از منابر
حقیر در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است - تلاش شده این شاخصه ها
با استفاده از آیات و روایات و نیز کلام امامین انقلاب بیان شود
».

گزیده کتاب سنگ محک

برای انتخاب اصلح، شناخت ملاک ها اولویت اساسی است و بدون این شناخت، انتخاب اصلح محقق نخواهد شد، لذا نیاز است شناخت کامل و جامعی از ملاک ها و شاخصه های کاندیدای اصلح به مردم عزیز ارائه شود تا انتخاب اصلح صورت بگیرد.  با همین هدف در این کتاب - که برگرفته از منابر حقیر در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد است- تلاش شده این شاخصه ها با استفاده از آیات و روایات و نیز کلام امامین انقلاب بیان شود.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 304

کنگره : ‏‫‭BP232/67‬‬

دیویی : ‏‫‭297/658‬‬

کتابشناسی ملی : 7598666

شابک : ‫‬‭978-600-441-348-0

سال نشر : 1400

نظرات