کتاب قربانی طهران

5 از 1 نظر

کتاب چاپی قربانی طهران

صفحات کتاب : 188

معرفی کتاب قربانی طهران

کتاب قربانی طهران نگاهی داستانی به اتفاقات مشروطه دارد و می کوشد سیر تحول جوانی عدالت خواه را در آن دوران نشان دهد. جوانی که با رویای عدالت خواهی از وطن مهاجرت کرده و به مرکز تحولات سیاسی آن زمان یعنی تهران می آید و اوضاع را با آنچه در جراید می خوانده کاملا متفاوت می باید.

در کنار این روایت که پیکره اصلی داستان را تشکیل می دهد داستانی نیز به صورت هم زمان در پاریس در حال رخ دادن است که در ضمن آن بازتابی از حضور روشنفکران و سیاسیون اواخر دوره قاجار در دولت های اروپایی ارائه می شود.

گزیده کتاب قربانی طهران

قهوه ام را سر کشیدم و به شیشه های مه گرفته خیره شدم. این کافه دنج را در یکی از گشت زنی هایم گوشه پارک بولوین پیدا کرده بودم. پاتوق همیشگی ام در کافه دولاپه دیگر دنج نبود. هر روز عده ای منورالفکر مفت خور ایرانی می آمدند و مسائل تکراری مطرح می کردند. قجرها فلانی را گرفته اند. قزاق ها فلان انجمن را بسته اند. درِ آن روزنامه را گل گرفته اند. پسرعمویم را از مناصب دولتی عزل کرده اند. عمه زاده ام را از امیرتومانی خلع کرده اند...

 و هزار و یک خبر و شکایت بی ربط.اینجا هم نمی گذاشتند آب خوش از گلویمان پایین برود. احمق ها پاریس پایتخت عیش و عشرت را با مرکز ثقل تحولات سیاسی ایران اشتباه گرفته اند. یکی نیست بگوید اگر خود ناکس تان یا پسرعمو و عمه تان سرکار بود باز این طور غر می زدید؟ بابت هر روز اقامت اینجا کمِ کم پنجاه تومان هزینه می کنند.

پنجاه تومان یعنی پول دو اسب کالسکه کش جوان. مگر کم پولی ست؟ با دوبرابر آن می شود یک خانه متوسط در تهران خرید. من را خر فرض کرده اند. این پول ها را از کجا می آورید که اینجا این طور قهوه فرانسه بخورید و در تیاتر و اپرا و سیرک جولان بدهید و شقی و لوپق و توپق حواله هم کنید؟

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب قربانی طهران

مشخصات کتاب قربانی طهران

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 188

کنگره : PIR8334‭‭‬ /ش2‏‫‭ق4 1398

دیویی : 8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 5589116

شابک : 978-600-441-215-5

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب قربانی طهران