کتاب انقلاب ٥٧ و انکشاف فلسفه تاریخ ایران

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی (EPUB) انقلاب ٥٧ و انکشاف فلسفه تاریخ ایران

حجم دانلود: 395.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 300

معرفی کتاب انقلاب ٥٧ و انکشاف فلسفه تاریخ ایران

کتاب انقلاب ٥٧ و انکشاف فلسفه تاریخ ایران نوشته سیدجواد طاهایی است که توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است. آیا اصل نخستین یا هسته اولیه ای در تاریخ ایران وجود دارد که همه ادوار،  تحولات و تجربیات بعدی در خدمت تکوین و تبلور نهایی آن بوده باشند؟با رخداد 57 و تاسیس 58 قابل درک شد که آن اصل نخستین، شوق یا تمایل اتصال به مطلق، از طریق تاسیس دولتی مقدس و قدرتمند است؛ این تمایل روحی ایران را ساخت. 

 به عبارت دیگر، هسته آغازین تشکیل اجتماع ایرانی و اصل نخستین تکوین آن  تمایل فکری و روحی فزاینده ای است که بر خلاف گرایش فکری بسیاری از ملت های دیگر، اتصال جمعی به مطلق و لاجرم امکان اتصال سیاسی به آن را شدنی و ممکن تلقی می کند.

گزیده کتاب انقلاب ٥٧ و انکشاف فلسفه تاریخ ایران 

ساحت اندیشه و نظر، حتی در انتزاعی ترین سطوح و لایه های خود، برکنار از نسبت با واقعیت های انضمامی و تاریخی نیست. غایت دستگاه های نظری و نظامات اندیشه ای معنادار کردن موقعیت ها و واقعیت هایی است که آدمیان در حیات فردی و جمعی خود با آنها مواجه اند و از خلال این معنابخشی راه انتخاب و عمل گشوده می شود. این نحو از پیوند میان اندیشه و موقعیت تاریخی مختص دوره و زمانه ویژه ای نیست و در گستره فرهنگ ها و تمدن ها عمومیت دارد، اما در تجربه تمدن مدرن غرب بیش از هر زمان و مکان دیگر اهمیت و تعیین کنندگی خود را ظاهر ساخته است. 

اغلب دستگاه های فلسفی و نظریه های علوم انسانی مدرن تلاشی برای پاسخ به پرسش از «اکنونیت» و حدود و مختصات آن در نسبت با گذشته و آینده هستند؛ اکنونیتی که ذیل عناوینی چون ترقی، توسعه، تجدد، تمدن و امثال آن ها صورتبندی و در نسبت با رخدادهای مهمی چون دو انقلاب کبیر (یعنی انقلاب صنعتی در بریتانیا و انقلاب سیاسی در فرانسه) فهم می گردد. در حقیقت، رخدادهای بزرگ و سرنوشت ساز به مثابه نقاط نمایان موقعیت تاریخی موضوع تأمل و نظرورزی قرار گرفته و می گیرد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب انقلاب ٥٧ و انکشاف فلسفه تاریخ ایران

مشخصات کتاب انقلاب ٥٧ و انکشاف فلسفه تاریخ ایران

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 300

کنگره : ‭DSR1553

دیویی : ‭955/083‬

کتابشناسی ملی : 7282053

شابک : ‭978-600-033375-1‬

سال نشر : 1399

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات درباره کتاب انقلاب ٥٧ و انکشاف فلسفه تاریخ ایران