کتاب داعش های کرواتی

و تفریح آدم خوران

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی داعش های کرواتی

حجم دانلود: 6.7 مگا بایت
صفحات کتاب : 120

معرفی کتاب داعش های کرواتی وتفریح آدم خوران

کتاب داعش های کرواتی وتفریح آدم خوران به جنایات هولناک غرب می‌پردازد؛ از کریستف کلمب گرفته تا ایجاد گروهی به نام داعش که خوی آدمخواری را از غرب آموخته و همان کارهایی را می‌کنند که اسلاف مربی‌هایشان انجام داده‌اند. این کتاب از چند شرح قطعه تشکیل شده است. هر شرح قطعه به جنایات یک کشور پرداخته و همه آن جنایات را مستند، مصور و با منابع معتبر که همه آن‌ها خارجی است، عنوان می‌کند. در منابع کتاب داعش های کرواتی وتفریح آدم خوران هیچ کتاب فارسی دیده نمی‌شود.


گزیده ای از کتاب داعش های کرواتی و تفریح آدم خواران


 نگارندۀ کتاب های آمریکا بدون نقاب، یوسرائیل و صهیونا کراسی: ایاالت متحده اسرائیل و سلطه صهیونیسم بر مردم، گشت ارشاد در آمریکا، هالیوود: قالبریز و شکل دهندۀ افکار و اندیشه ها، و شاق حقیقتشمارش اوراقی از تاریخ آمریکا به این نکته اذعان دارد که هرچند سعی کرده است تا نقاب از چهرۀ آمریکا بردارد، ولی فقط بخش بسیار بسیار کوچکی َاز چهره ی کریه آمریکا را بدون آرایش در معرض نمایش گذاشته است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب داعش های کرواتی

مشخصات کتاب داعش های کرواتی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 120

کنگره : ‫‭HV6432/5‭‬

دیویی : ‫‭303/625

کتابشناسی ملی : 5686206

شابک : 978-964-531-458-1

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب داعش های کرواتی