کتاب اخلاق پژوهش

مبانی و مسائل (چاپ دوم)

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی اخلاق پژوهش

حجم دانلود: 4.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 581

معرفی کتاب اخلاق پژوهش

کتاب اخلاق پژوهش اگر در سبک و سیاق اخلاق یونانی یا اخلاق ایمانی نظم و نسق می گرفت مباحث آن بیشتر بر مبنای فضیلت ها و رذیلت هایی که در فعالیت پژوهشی نقش دارند سامان می گرفت. اما آنچه امروز شاهد هستیم تأکید بر الزامات اخلاقی یا درستی و نادرستی اعمال انسانی در قلمرو فعالیت های پژوهشی است و کم تر سخنی از فضیلت و رذیلت در میان است.

علم اخلاق به طور معمول بر اساس شناخت معیار اخلاقی صورت می گیرد و از این جهت وامدار فلسفه اخلاق است. در علم اخلاق، با تطبیق آن معیار بر ملکات نفسانی مانند شجاعت، عفّت و بن و شَرَه (اَز= طرف افراط عفت) یا بر افعال کلّی مانند وفا به وعده، راست گویی، دروغ و خلف وعده، فهرستی از فضیلت ها و رذیلت ها یا به تعبیر غزالی، منجیات (اوصاف نجات بخش) و مُهْلِکات (اوصاف تباه کننده) به دست می آید.

توجه به این نکته مهم است که شاخه دیگری از پژوهش اخلاقی وجود دارد که به نام های مختلف مانند اخلاق زیست محیطی، اخلاق مهندسی، اخلاق فناوری اطلاعات نامیده می شود اما همگی آن ها تحت عنوان جامع اخلاق کاربردی قرار می گیرند. در اخلاق های کاربردی بسته به پیچیدگی موضوع مورد بحث گاهی علاوه بر مباحث مربوط به اخلاق حرفه یا کدهای رفتاری خاص، مسایل عمیق تری که جنبه انتزاعی و فلسفی دارد هم مورد بحث قرار می گیرد.

گزیده کتاب اخلاق پژوهش

اخلاق در اصل با سیرت آدمی و خلقیات او سروکار دارد اما از آنجا که رفتار انسان در شکل گیری خلقیات او تأثیری به سزا دارند نمی تواند از بررسی خوب و بد و باید و نباید اعمال و افعال آدمی غفلت کند. از این روی گفته ملاصدرا درست است که موضوع اخلاق عمل جوارحی از یک سوی و حالت های پایدار روحی انسان از سوی دیگر است. 

در دوران جدید برخلاف سنت فلسفی یونان و نیز حکمت ایمانی ادیان پرداختن به فضیلت های انسانی و آراستن روح آدمی تحت الشعاع توجه بیش از حد به عمل و رفتار انسان قرار گرفت و بررسی حسن و قبح عمل جای بحث از فضیلت و رذیلت را گرفت. 


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب اخلاق پژوهش

مشخصات کتاب اخلاق پژوهش

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 581

کنگره : Q180/55‭‬ ‭/ج9‏‏‫‭‮الف‬3 1391

دیویی : 174/90014

کتابشناسی ملی : 2793212

شابک : 978-964-426-545-7

سال نشر : 1391

نظرات درباره کتاب اخلاق پژوهش