کتاب مدیریت آباداندیش و آزاداندیش

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی مدیریت آباداندیش و آزاداندیش

حجم دانلود: 1.9 مگا بایت
صفحات کتاب : 115

معرفی کتاب مدیریت آباداندیش و آزاداندیش

کتاب مدیریت آباداندیش و آزاداندیش نوشته جناب آقای اسماعیل محمدی توسط انتشارات متخصصان منتشر شده است.

گزیده کتاب مدیریت آباداندیش و آزاداندیش

با آغاز عصر نوزایی، شیوه ای از مدیریت در گستره های کوچک و بزرگ، درغرب ترویج گردید که بر انعطاف و آزادی عمل مجموعه و همچینین، «رواداری» و حرکت به سمت نوعی اداره نامحسوس سازمان و ساختار (بازنمودن و اقتضایی کردن مدیریت و کاهش بوروکراسی)، جهت «کارآیی» بیشتر، تاکید میشد و می شود که در این راستا، پستی و بلندی های فراوانی را نیز پشت سر گذاشته است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب مدیریت آباداندیش و آزاداندیش

مشخصات کتاب مدیریت آباداندیش و آزاداندیش

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 115

کنگره : DSR1311

دیویی : 955/074‬‬

کتابشناسی ملی : 7392513

شابک : 978-622-754003-1‬‬‬

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب مدیریت آباداندیش و آزاداندیش