کتاب برابرهای دستوری در عربی و فارسی

صرف و نحو

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی برابرهای دستوری در عربی و فارسی

حجم دانلود: 11.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 296

معرفی کتاب برابرهای دستوری در عربی و فارسی

کتاب برابرهای دستوری در عربی و فارسی نوشته حمید طبیبیان توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است.

گزیده کتاب برابرهای دستوری در عربی و فارسی

اگر باور داشته باشیم واژه ها و جملات حامل معانی و ظرفی برای مفاهیم می باشند پس با تطبیق و مقایسه این دو زبان در می یابیم نحوه ی تفکر ایرانیان و عرب ها در راه ساختن زبان خویش و عملکرد آنان برای انتخاب واژه ها و سامان دادن جمله ها برای تعبیر از افکار چگونه است وجه مشابهت ها یا تفاوت هایی در میان آن ها یافت می شود. 

برای نمونه در می یابیم روش غالب در زبان قوم عرب در جمله های فعلیه چنین است که نخست فعل و پس از آن فاعل و از آن پس دیگر ارکان جمله در می آید اما در زبان فارسی نخست فاعل و پس از آن ارکان دیگر جمله و در پایان فعل آورده می شود...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب برابرهای دستوری در عربی و فارسی

مشخصات کتاب برابرهای دستوری در عربی و فارسی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 296

کنگره : ‏‫PIR2683‭‬ ‭/ع4‏‫‬‭ط2 1387

دیویی : ‏‫‭4‮فا‬5‬

کتابشناسی ملی : ‎1‎1‎9‎9‎6‎5‎1

شابک : 978-964-426-351-4

سال نشر : 1387

نظرات درباره کتاب برابرهای دستوری در عربی و فارسی