کتاب داستان انسان نخستین

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی داستان انسان نخستین

حجم دانلود: 136.7 کیلو بایت
صفحات کتاب : 23

معرفی کتاب داستان انسان نخستین 

کتاب داستان انسان نخستین نوشته محسن اراکی است که توسط انتشارات دفتر نشر معارف منتشر شده است. کتاب داستان انسان نخستین بیان داستان گونۀ چرایی آفرینش انسان است. بیان شیدایی و دلدادگی آفریدگار به اشرف مخلوقات خویش که خدای عالمیان گوهری در درون  انسان می دید که احدی را از آن اطلاعی نبود.

جهان تشنه عشقی راستین و عارفانه و دوسره بود، در انتظار عاشقی بود که امواج دریای عشق را به تلاطم درآورد، عاشق عارفی که خود معشوق نیز باشد. عاشقی معشوق که با عشق دوسره اش پرچم عشق عارفانه را برافرازد و طرح جهانی نوین که بنیادش بر عشق عارفانه دوسره به پا باشد، در اندازد. کار پیرایش دستگاه آفرینش را از عشق دروغین یک سره کند، و صف خوبانِ پسندیده را از  فریب کاران ناپسند جدا سازد.

ناگهان خبری در همه جا پیچید، سراسر جهان را درنوردید، آرامش یکنواخت جهان را بر هم زد. همگان گوش ها را تیز کردند؛ خبر این بود:«آفریدگار جهان، و  فرمانروای مطلق هستی با آفریدگان خود سخن می گوید».

گزیده کتاب داستان انسان نخستین

خدا بود و جهانی بی انتها، و فرشتگان بیشماری که سر به فرمان او داشتند و در کار پرستش و ستایش او خستگی ناپذیر و سستی ناشناس بودند جهان سراسر یاد و کار بود؛ یاد خدا و کار برای او. پرستش خدای بزرگ راه و رسم معمول و همیشگی آفریدگان بود. هر دم آفریدگان نوینی پا به عرصۀ آفرینش می گذاشتند و سرسپرده فرمانروای مطلق جهان هستی، به صفوف منظم و فشرده تسبیح گویان می پیوستند و در سلک پرستندگان و ستایش گران خدای پاک قرار می گرفتند...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب داستان انسان نخستین

مشخصات کتاب داستان انسان نخستین

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 23

کنگره : ‏‫‬‮‭BP9‏‫‮‭/‮الف‬385د2 1393

دیویی : ‏‫‬‮‭297/68

کتابشناسی ملی : 3679154

شابک : 978-964-531-757-5

سال نشر : 1393

نظرات درباره کتاب داستان انسان نخستین