کتاب علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی (جلد اول)

مجموعه مقالات دومین کنگره ملی علوم انسانی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی (جلد اول)

حجم دانلود: 4.8 مگا بایت

معرفی کتاب علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی (جلد اول)

کتاب علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی (جلد اول) نوشته سیدمحمدرضا امیری تهرانی است که توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شده است.


گزیده کتاب علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی (جلد اول)


علوم انسانی جدید ( modern)در کشورهای غربی به خوبی توانسته است با برقرار ساختن نسبتی وثیق میان نظر و عمل از یک سو و بنیاد گذاری دانش بر اساس اصل مفیدیت ( usefulness)از سوی دیگر، با کاربردی سازی خود به صورت ابزاری با کارآیی بالا در جهت دست یابی به اهداف نظام سیاسی و محقق کردن منافع کشورهای غربی به کار رود. اما علی رغم آنکه آموزش و پژوهش در رشته های گوناگون علوم انسانی جدید در ایران به صورتی گسترده رواج دارد به جای آنکه به صورت ابزاری کمک کننده در جهت تحقق اهداف و رسیدن به چشم اندازهای مورد نظر نظام جمهوری اسلامی ایران باشد به صورت گونه ای مانع، بلعنده منابع و دست بالا دانشی غیر ضروری و زینتی در آمده است. 

در این مقاله نشان خواهیم داد که علوم انسانی جدید به دلیل عدم پذیرش وجود مفاهیمی چون خیر مطلق و یا فضیلت از حیث هستی شناسی و به تبع آن پذیرش گونه ای نسبی گرایی ارزشی و بی طرفی مورد ادعا نمیتوانند در نظام سیاسی که هدف خود را تحقق خیر های معنوی و اخلاقی قرارداده و خدا را مبدا و مقصد خود میداند دارای مفیدیت باشند و نتایج نظری شان کاربرد و نسبتی با عمل داشته باشد.

 در این مقاله تلاش می کنیم تا بر اساس میراث فکری که فیلسوفان اسلامی به عنوان بخشی از میراث تمدن اسلامی بر جای گذاشتند بنیان هایی هستی شناسانه و معرفت شناسانه برای علوم انسانی بیابیم که در ابعاد گوناگون مسئله انگیزی (problematic، )روش و نتیجه گیری بتوانند نسبتی با عمل و مفیدیتی برای اهدافی که در چشم اندازهای نظام اسلامی قرار دارد فراهم آورند. کلیدواژه ها: علوم انسانی جدید، مفیدیت، نسبت نظر عمل، هستی شناسی، شناخت شناسی، نسبی گرایی، فیلسوفان اسلامی، ایران.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی (جلد اول)

مشخصات کتاب علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی (جلد اول)

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : مجموعه مقالات دومین کنگره ملی علوم انسانی

کنگره : ‏‫‬‭AZ773‏‫‬‭/ک9 1390

دیویی : ‏‫‬‭001/3

کتابشناسی ملی : 2972876

شابک : 978-964-426-631-7

سال نشر : ‏‫‬‏1391

نظرات درباره کتاب علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزشهای اسلامی (جلد اول)