کتاب هنر و رسانه

تحلیلی بر نگاه امام (ره)

3 از 1 نظر

کتاب چاپی هنر و رسانه

صفحات کتاب : 83

معرفی کتاب هنر و رسانه

 کتاب هنر و رسانه که مرور و تحلیلی است بر بخشی از نظرات و اندیشه های امام خمینی(ره) در خصوص هنر و رسانه، در چهار فصل تنظیم شده است: نگاه ما به نگاه امام، نسبت امام با هنر و رسانه، نگاه امام به هنر، نگاه امام به رسانه

در لابه لای مباحث، نیم نگاهی نقادانه به وضعیت امروز کشور، و فاصله های آن با وضع مطلوب نیز صورت گرفته است و به صورت جسته و گریخته پیشنهادهایی در راستای عملیاتی شدن نظرات حضرت امام در عرصۀ هنر و رسانه نیز مطرح شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب هنر و رسانه

مشخصات کتاب هنر و رسانه

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 83

کنگره : DSR1574/5/ھ9‏‫‬‮‭‭‭ت3 1395

دیویی : 955/0842

کتابشناسی ملی : 2‎0‎8‎4‎6‎7‎8

شابک : 978-600-91879-9-7

سال نشر : 1395

نظرات درباره کتاب هنر و رسانه