کتاب مردی؟ خب که چی؟

رسانه، پلیس و نامرئی بودن قتل زنان سیاه پوست در آمریکا

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی مردی؟ خب که چی؟

حجم دانلود: 551.4 کیلو بایت
صفحات کتاب : 126

معرفی کتاب مردی؟ خب که چی؟ 

کتاب مردی؟ خب که چی؟ اثری از شریل ال. نیلی، استاد جامعه شناسی است. این اثر درباره رسانه، پلیس و نامرئی بودن قتل زنان سیاه پوست در آمریکا نوشته شده است. کتاب مردی؟ خب که چی؟ اثری پژوهشی است که به مسئله ی مهمی چون تاثیر نژاد بر پوشش رسانه ای جهان می پردازد. نویسنده ی کتاب عقیده دارد که رسانه ها از ابزار مهم ارتباطی به شمار می آیند که هم می توانند مختص جمعیت ویژه ای باشند و هم قشری را نامرئی نمود دهند.

برای بحث در مورد نادیده گیری قتل زنان سیاه پوست توسط رسانه ها و مأمورین اجرای قانون، مهم است که ابتدا منظور از اصطلاح «نامرئی بودن» را بدانید. واضح است که این اصطلاح به معنای تحت اللفظی اش به کار نرفته، بلکه به معنای تلاش جامعه برای نامرئی کردن و نادیده انگاشتن زنان سیاه پوست است، برای کم اهمیت نشان دادن زندگی آن ها در جامعۀ سفیدپوست.

در جامعۀ پدرسالار (مردسالار)، زندگی زنان نسبت به مردان ارزش کمتری دارد؛ زمانی که نژاد و طبقۀ اجتماعی را هم در نظر بگیریم، این کم ارزشی پیچیده تر می شود. زنان سیاه پوست نه تنها با تبعیض جنسیتی، بلکه با تبعیض نژادی و طبقاتی هم مواجه هستند. تعدادی از محققان و نویسندگان فمینیستِ سیاه پوست نشان داده اند که نامرئی انگاشتن زنان سیاه پوست در جامعۀ سفیدپوست الگویی تاریخی دارد، به خصوص با توجه به اینکه این امر به ناتوانی ِ ناشی از زن بودن و اقلیت بودن آن ها نیز مربوط می شود. اینکه بگوییم تمامی زنان به یک اندازه مورد تبعیض قرار می گیرند، دست کم ساده لوحانه است؛ چون تأثیر نژاد در تسهیل کم ارزش کردن زنان را نادیده می گیرد. نژاد همچنان یک سازمان دهندۀ قویِ حیات اجتماعی در ایالات متحده است؛ ولی مطالعات درمورد نژاد اساساً بر تجربیات مردان سیاه پوست متمرکز بوده است.

شریل ال. نیلی (Cheryl L. Neely) در کتاب مردی؟ خب که چی؟ (You're Dead—So What) دست به تحقیقات گسترده ای زده است و با بررسی دقیق و سنجیده خود نشان می دهد که زنان سیاه پوست در معرض جرم و جنایت بیشتری نسبت به زنان سفیدپوست قرار دارند ولی تعداد رسانه هایی که این اخبار را پوشش می دهند بسیار کمتر است و اغلب بسیاری از این موارد برای پلیس از اهمیت چندانی برخوردار نیستند. این استاد جامعه شناسی دانشگاه اوکلند در کتاب حاضر به شکلی ویژه، شیوه ی نادیده گرفتنِ آزار و خشونت علیه زنان سیاه پوست را به تصویر می کشد.

گزیده کتاب مردی؟ خب که چی؟

یک واقعیت ناراحت کننده دربارۀ دیدگاه جامعه نسبت به قربانیان جرائم این است که گاهی قربانیان به خاطر خشونتی که علیه شان اعمال شده، سرزنش می شوند. تلقی از قربانیان خشونت به دو صورت قربانی ناسزاوار (قربانی ای که مستحق مرگ نبوده یا خودش باعث آن نشده) و قربانی سزاوار (قربانی ای که تنش می خاریده)، نتیجۀ طرز پوشش رسانه های خبری است؛ در این موارد، نشر اطلاعات منفی درمورد قربانیان جرائم می تواند باعث سرزنش قربانی شود.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب مردی؟ خب که چی؟

مشخصات کتاب مردی؟ خب که چی؟

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 126

کنگره : ‏‫‭HV6250/4‬‬

دیویی : ‏‫‭362/88082‬‬

کتابشناسی ملی : 7621816

شابک : 978-622-7459-59-3

سال نشر : ‏‫1400

نظرات درباره کتاب مردی؟ خب که چی؟