کتاب نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران (جلد دوم)

نسل دوم روشنفکری مشروطه و روشنفکری دوران پهلوی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران (جلد دوم)

حجم دانلود: 1.2 مگا بایت
صفحات کتاب : 188

معرفی کتاب نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران (جلد دوم)

کتاب نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران (جلد دوم)، شرح سرگذشتِ روشنفکری از بدو پیدایشش در غرب، تا شکل‌گیری زمینه‌های آن در ایران، و حضور و تأثیرگذاری‌اش در دوران کنونی است. نویسنده کتاب، روشنفکریِ ایران را صورتی نازل و بی‌ریشه از روشنفکری غربی معرفی می‌کند و می‌گوید مقدمه اقدام عملی جهت درهم شکستن ساختار کنونی غرب‌زدگیِ شبه مدرن و عبور تاریخی از آن، شناخت مبنایی و تئوریک غرب بر پایه خودآگاهی دینی است. ایده اصلی او، تبیین وضعیت روشنفکری در ایران، و شرح بیگانگی و تقابل آن با پیشینه تاریخی کشور است.

به نظر نویسنده، استراتژی روشنفکری در ایران، استحاله هویت دینی نظام و تبدیل آن به یک رژیم سکولار است و خطرِ روشنفکری نئولیبرالی پس از انقلاب، تهاجم در برابر اسلام فقاهتی است. رویارویی‌ای که به نبرد سرنوشت تاریخ و مردم خواهد انجامید. از همین روست که زرشناس پس از توضیح بنیان‌های نظری پیدایش روشنفکری در غرب و بیان ریشه‌های خودبنیاد تفکر غربی، مدعی تضاد ذاتی و مبنایی حقیقت روشنفکری با دین و دیانت و گوهر قدسی و وحیانی آن می‌شود.

گزیده کتاب نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران (جلد دوم)

آنچه در مشروطه رخ داد و پیروزی اولیه دست پروردگان «مجمع آدمیت» در مجلس اول و پیروزی توأم با استبداد روشنفکران وابسته به لژ بیداری پس از استبداد صغیر و محاکمه و اعدام مرحوم شیخ فضلالله و در پیش گرفتن خشونت تروریستی علیه روحانیون و نیز انقلابیونی نظیر ستارخان و باقرخان و سکولاریزه کردن فضای فرهنگی و سیاسی کشور که نهایتاً به ظهور استبداد متجدّدانه و سکولاریستی رضاخان انجامید، به راستی یک تراژدی تلخ بود که توسط منورالکفران ایرانی و در مسیر اغراض دولت انگلیس اجرا گردید.

 تقی زاده یکی از روشنفکران فراماسونر و چهره های کلیدی و مؤثر در انحراف مشروطیت، در اواخر دوران «مجلس شورای ملی» چنین می گوید: «مشروطیت، فرزند روحانی انگلستان است. چشم مردم به جزیره بریتانیای کبیر دوخته و به یاد آن مهربانی های سابق، منتظر معاونت آن ملت نجیب و آن دولت لیبرالند.»

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران (جلد دوم)

مشخصات کتاب نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران (جلد دوم)

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 188

کنگره : HM728‏‫‬‭/ز4ن8 1392

دیویی : 305/5520955

کتابشناسی ملی : 2869672

شابک : 978-964-531-482-6

سال نشر : 1392

نظرات درباره کتاب نگاهی کوتاه به تاریخچه روشنفکری در ایران (جلد دوم)