کتاب حلیه المتقین

در خلاق و سبک زندگی اسلامی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی حلیه المتقین

صفحات کتاب : 496

معرفی کتاب حلیه المتقین

کتاب حلیه المتقین نوشته محمدباقر مجلسی است که توسط انتشارات همای غدیر منتشر شده است. دین اسلام برای کوچکترین اعمال و رفتار انسان برنامه دارد. برنامه جهت نیل به مقام خلیفه الله ی. کتاب حلیه المتقین به بیان برنامه هایی عملی جهت انجام اعمال روزمره زندگی است. این اثر به بیان آداب جامه و کفش پوشیدن، زیور پوشیدن مردان و زنان، آداب خوردن و آشامیدن، آداب شانه زدن و ناخن گرفتن و ... می پردازد. با این اثر به زیور تقوا خود را مزین کنیم.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب حلیه المتقین

مشخصات کتاب حلیه المتقین

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 496

کنگره : ‏‫‭BP247/65‏‫‭/م3ح8 1392

دیویی : ‏‫‭297/61

کتابشناسی ملی : 3116087

شابک : ‫‭978-964-8493-49-8

سال نشر : 1392

نظرات درباره کتاب حلیه المتقین