کتاب مفاهیم پایه در مدیریت منابع انسانی حوزه بهداشت و درمان

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی مفاهیم پایه در مدیریت منابع انسانی حوزه بهداشت و درمان

حجم دانلود: 3.9 مگا بایت
صفحات کتاب : 320

معرفی کتاب مفاهیم پایه در مدیریت منابع انسانی حوزه بهداشت و درمان

کتاب مفاهیم پایه در مدیریت منابع انسانی حوزه بهداشت و درمان توسط نانسی جی نیلز نوشته شده است. حاکمیت بالینی، به کارگیری ساز و کارهای حاکمیتی برای انجام درست کار در زمان مناسب به شیوهای صحیح در مکانی مناسب برای بیماران واجد شرایط، در راستای کسب حداکثر نتایج بالینی کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد بهداشت، 1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران استادیار گروه مدیریت توانبخشی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، 2 ایران مـورد نـظر می باشد(2و1). حاکمیت بالینی یکی از مدل های ارتقای کیفیت بیمارستانی طبق استاندارد میباشد که برای اولین بار در نظام سلامت ملی(NHS (در کشور انگلستان مطرح شد و از سال 1388 وزارت بهداشت اجرایی شدن آن را در تمامی مراکز درمانی الزامی دانست

گزیده کتاب مفاهیم پایه در مدیریت منابع انسانی حوزه بهداشت و درمان

 رابطه‌ی معنی دار و امتیازات به دست آمده در هر یک از متغیرهای جذب و به کارگیری و حقوق و مزایا نیز نشان دهندهی این مساله است که انتخاب کارکنان دارای توانایی هایی متناسب با نیازهای شغل مورد نظر نیز می تواند زمینه را برای دریافت آموزش های بعدی و ارائه مراقبت های با کیفیت تر به بیماران فراهم نماید.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب مفاهیم پایه در مدیریت منابع انسانی حوزه بهداشت و درمان

مشخصات کتاب مفاهیم پایه در مدیریت منابع انسانی حوزه بهداشت و درمان

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 320

کنگره : RA971

دیویی : ‏‫‬‭362/11068

کتابشناسی ملی : 7500686

شابک : 978-600-369170-4

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب مفاهیم پایه در مدیریت منابع انسانی حوزه بهداشت و درمان