کتاب نگرشی کلی به نظام اسلامی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی نگرشی کلی به نظام اسلامی

حجم دانلود: 9.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 452

معرفی کتاب نگرشی کلی به نظام اسلامی

کتاب نگرشی کلی به نظام اسلامی در مورد چالش‌ها و آسیب‌های نظامات اجتماعی حکومتی و ارائه راهکارهای خروج از آن، مبتنی بر منابع اسلامی تهیه و تدوین‌ شده است. این اثر ابتدا رسالت و مأموریت نظام اسلامی را تعریف و به سیاست‌های کلی نظام اسلامی می‌پردازد. نگارنده در ادامه نظامات اسلامی و شاخص‌های آن را در زیرمجموعه مباحث حفظ دین اسلام، حفظ نظام اسلامی، سلامت نظام اداری و ... موردبررسی قرار می‌دهد. در پایان نوشتار پیش رو به مثلث اهم در اوجب واجبات و جایگاه حفظ ناموس و خانواده پردازش می‌کند. سلامت نظام اوقات از مباحث قابل‌تأمل در این مجموعه می‌باشد.


گزیده کتاب نگرشی کلی به نظام اسلامی

نگرش کلی به الزامات نظام اسلامی، پیش نیاز سیاستگذاری و برنامه ریزی تفصیلی است. لذا تبیین شفاف و کاربردی مقولات "رسالت و مأمور یت نظام اسلامی"، "سیاست های کلی نظام اسلامی"، و "نظامات اسلامی و شاخص های آن" در این راستا، ضرورت مییابد. در این بخش، رسالت و مأمور یت نظام اسلامی، مورد بحث قرار میگیرد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب نگرشی کلی به نظام اسلامی

مشخصات کتاب نگرشی کلی به نظام اسلامی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 452

کنگره : BP231‏‫‮‭/ن75ن8

دیویی : ‫‬‮‭297/4832

کتابشناسی ملی : 3418054

شابک : 978-964-531-620-2

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب نگرشی کلی به نظام اسلامی