کتاب دیوان اشعار پروین اعتصامی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 359

خلاصه کتاب دیوان اشعار پروین اعتصامی

معرفی کتاب دیوان اشعار پروین اعتصامی

اشعار پروین اعتصامی، بانوی شاعرانه ایران، سرشار از مفاهیم عمیق تربیتی و اخلاقی است. کتاب دیوان اشعار پروین اعتصامی مجموعه ای کامل از اشعار این بانوی فرزانه را گردآورده است.


گزیده کتاب دیوان اشعار پروین اعتصامی


روز بگذشته خیالست که از نو آید


فرصت رفته محالست که از سر گردد


کشتزار دل تو کوش که تا سبز شود


پیش از آن کاین رخ گلنار معصفر گردد


زندگی جز نفسی نیست، غنیمت شمرش


نیست امید که همواره نفس برگردد...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها دیوان اشعار پروین اعتصامی

مشخصات کتاب دیوان اشعار پروین اعتصامی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 359

کنگره : ‫‭PIR7614

دیویی : ‏‫‭8‮فا‬1/62‬‬

کتابشناسی ملی : 6085741

شابک : 978-964-191-834-9

سال نشر : 1400

نظرات درباره دیوان اشعار پروین اعتصامی